DELA

Assistent inte lärare

Ett litet inlägg i elevassistentdebatten. Det finns lärare som jobbar tillsammans med assistenter, men som inte vet att assistenter inte jobbar enligt andra avtal än lärare. Alltså, en lärare som undervisar, låt säja 24 lektioner i veckan i grundskolan, jobbar heltid och erhåller lön som är 100% av heltid. En assistent som jobbar på 24 lektioner i veckan erhåller 63% av heltidslön (ca 1200 euro). Läraren har alltså betalt för att utöver närvaron under lektionstid stanna kvar (eller gå hem) för att planera lektioner med mera. Det har inte assistenten, och skall därför inte heller hållas kvar för att jobba på obetald övertid.
Skolledare, se gärna behovet av att utbilda lärare att jobba i kompanjonskap med elevassistenterna!
”Glada vi till skolan gå”