DELA

ÅSRS är inteen myndighet

Svar till Vilhelm Holmberg:

ÅSRS är ingen myndighet, vi är en organisation som jobbar under ledning av myndigheten gränsbevakningen med att rädda liv till sjöss, vi stöder alltså myndigheten. Både genom aktivt sjöräddningsarbete och förebyggande, denna organisering är likadan över hela Norden, där myndigheter samarbetar med frivilliga sjöräddningsorganisationer.

Principerna är också samma för frivilliga brandkårer, Röda Korset, etc.

Vi upplever ett riktigt gott samarbete mellan Sällskapet och gränsbevakningen, där vi drar nytta av varandras starka sidor. Sällskapet har absolut ingen vilja att se en neddragning av GBV, tvärtom så ser vi samarbetet med deras professionella organisation som en viktig del av att kunna leverera på vår vision med noll dödsfall på vattnen runt Åland.

Sällskapets kommersiella del, som sagt tidigare, är en väldigt liten del av vår verksamhet och främst i samband med sjöräddning, vår medlemsservice är en viktig del av vårt förebyggande arbete genom att minska tröskeln till att ta hjälp före en situation blir livshotande, dessa och rena sjöräddningsuppdrag vid akut nöd är en absolut majoritet av alla uppdrag vi gör.

Nu avslutar vi denna debatt för vår del och fokuserar på att stöda alla våra aktiva som mitt i brinnande högsäsong ställer upp med otroligt mycket tid för att hjälpa Ålänningar och turister att ha en trevlig och säker sommar på vattnen runt våra vackra öar och skär.

Dag Lindholm

Verksamhetsledare

Ålands Sjöräddningssällskap r.f.