DELA

Asfaltsförordning har inte följts

Genmäle till Håkan Lindens replik i tidningarna angående asfaltshanteringen Ålandsvägen etapp ett.

Ålandsvägen etapp 1 har varit upp i nämnden två gånger och bägge gångerna har ärendet varit enbart till kännedom, vilket i sak betyder att det är omöjligt för medlem i nämnda nämnd att framföra sina åsikter genom diskussion, eftersom sådan diskussion då i princip uteslutes.

Mariehamns stad har inte följt Landskapsförordning, återvinning av vissa avfall i markbyggnad från År 2010 Nr 79, enligt ÅMHMs rapport daterad 24.04.2018, diarienummer 2018-354. I rapporten skriver ÅMHM bland annat att citat ” Mariehamns stad har inte följt landskapsförordningen (2010:79) om återvinning av vissa avfall i markbyggnad. ÅMHM har inte övervakat markbyggnadsprojekten av Ålandsvägen etapp ett och etapp två” slut citat.

Till saken hör att Landskapet hyr den godkända mellanlagringsplattan i Södersunda. Mariehamn i sin tur hyr in sig hos Landskapet. Hyran för både Mariehamns Stad och Landskapet för mellanlagringen på plattan baserar sig på antal ton per tidsenhet. Därför är det av stor vikt för ägaren av mellanlagringsplattan att in och utvägning sker i realtid för att både fylla lagens råmärken och för att rättvist reglera hyrorna.

Mariehamns stad har fortfarande inte visat in och utvägnings kvittenserna från den godkända mellanlagringsplattan som enligt förordningen endast får skilja på två procent mellan in och utvägning. Det Mariehamns stad nu hänvisar till är mottagningskvittot från den godkända mottagaren i fastlandet. Till saken hör att differensen är oförklarligt stor, över 30 procent mellan invägningen till mellanlagringplattan och invägningen i fastlandet.

Hade förordningen följts hade inte någon asfalt hittats i skogen.

SUNE AXELSSON
BÖGE HOLMBERG