DELA

Asfaltsaffären som blev ett träsk

I takt med att nya fakta kommer fram om de, numera smått berömda asfaltshögarna och trafikavdelningens minst sagt bisarra agerande, blir frågorna allt fler. Trafikavdelningen svarar ju normalt inte på allmänhetens frågor men kan kanske tänka sig att göra ett undantag denna gång?
1) Vem ska utföra flyttningen av asfaltmassorna?
2) Vad exakt kommer flyttningen från Rafael Ab att kosta?
3) Vad kommer totalkostnaden för det nya upplaget att bli för de tre åren?
4) Vad händer med det landskapet byggt på den privata marken man arrenderat efter de tre åren gått?
5) Varför köptes tjänsterna och arrendet upp direkt utan en konkurrensutsatt anbudsrunda?

Trafikminister Veronika Thörnroos (c); när och av vem kommer en oberoende utredning över trafikavdelningens hantering av det här ärendet att genomföras?
Det finns fler frågor men jag återkommer till dem efter att ovanstående förhoppningsvis besvarats inom en rimlig tid.

Erik Schütten