DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅRTV missköter sig

Hur kommer det sig att ingen på Åland högljutt protesterar mot det som man utanför Åland länge vetat, nämligen att Ålands radio och tv (ÅRTV) är ett misskött företag?

Det första misstaget gjordes när man vid övertagandet 1996 tillsatte en icke tekniskt kunnig vd. Då grundades troligen världens enda rundradiobolag (bolag som sysslar med både programproduktion och -distribution) som saknar tekniskt kunnig ledning. Det har också under årens lopp resulterat i onödiga och dyra misstag.

Sedan har uppbördssystemet för licensmedlen havererat, vilket i sin tur lett till ideliga sparkrav.

Tidigare var 91,3 MHz en public servicekanal med sändningar i stort sett dygnet runt.

I dag har den blivit en skvalradio med billigast tänkbara programproduktion. Man har inte ens råd att hålla igång sändningarna med billig musik. Veckosluten är rena katastrofen som fylls med repriser.

Personalmässigt är ÅRTV nu i den situationen att man inte har någon med några nämnvärda kunskaper i den radiofrekventa teknik, som är grunden för hela verksamheten. Det här är också orsaken till att det inte, tills vidare, har blivit någonting av det länge omtalade HD-TV projektet.

Det finns nämligen ingen som klarar av att göra upp en kravlista på vad som bör ingå i anskaffningen.

Det enda sättet, som jag ser det, att komma vidare är att på vinst och förlust beställa ett ”nyckeln i handen ”-projekt av Digita, som ägs av utländska riskkapitalister. Får man ett anbud av Digita så har ÅRTV inte ens personal, som kan avgöra om anbudet är ekonomiskt rimligt. Digita har nämligen experter som känner till de tekniska förutsättningarna för stationen i Smedsböle betydligt bättre än ÅRTV:s egen personal.

Jag tror knappt mina ögon då jag i tidningarna ser att ÅRTV:s styrelse utsett en teknisk chef med ansvar också för stationen i Smedsböle och den personen varken har teoretisk eller praktisk erfarenhet av att driva en radio- och tv-station och dessutom, så långt jag förstått, inte vidtalats för ett sådant uppdrag.

Jag har länge trott att nu kan inte röran på ÅRTV bli värre, men jag har tydligen haft fel.

Christer Strand