DELA

ÅRTV behöver mer pengar

Bemötande av Tony Wikströms insändare den 11.12.2015

I lagtingsledamot Tony Wikströms insändare den 11.12.2015 förekommer några felaktigheter eller missuppfattningar varför några tillrättalägganden är på plats. Ålandstidningens reporter frågade mig inte om min åsikt att byta ut tv-avgiften mot en media-avgift. Ett byte av finansieringsform för Ålands Radio och TV (ÅRTV) fanns även det med i det förra regeringsprogrammet men nu är man mera specifik och skriver att det ska genomföras som en media-avgift av skattenatur. Min åsikt är att det nuvarande tv-avgiftssystemet inte är optimalt och att en förnyelse av systemet som skulle generera mera medel till ÅRTV, vilket jag utgår från att det gör, skulle vara välkommet. Mera medel behövs för de nödvändiga stora satsningar ÅRTV står inför.

Angående lagtingsdebatternas tv-sändningar skrev Wikström i sin första insändare att dessa är på prov, att Åland24 lägger ner och att det vore naturligt om ÅRTV tog sig an detta uppdrag. På det svarade jag att jag inte kan svara på hur det blir med fortsättningen eftersom vi inte har fått någon offertförfrågan på det. I sin andra insändare citerar Wikström mig fel och skriver att jag svarat att vi inte fått in någon offertförfrågan om att tv-sända lagtingsdebatter. Det var inte det jag skrev, jag skrev om fortsättningen på att sända lagtingsdebatter, alltså 2016. Hur som helst måste lagtinget upphandla dylika tjänster enligt marknadsmässiga villkor.

När det gäller Yle Teema citerar han mig fel igen. Jag skrev att sända ut kanalen ”blir absolut inte gratis i slutändan, det tillkommer upphovsrättskostnader och andra kostnader för överföringen”. För Yles del får vi sända kanalen gratis men det tillkommer andra kostnader. I somras när det var aktuellt att sända Stormskärs-Maja, vilket vi ville göra men inte var praktiskt möjligt med så kort varsel, framkom det att vi i så fall måste betala upphovsrättskostnader till tredje part.

Tony Wikström och hans lagtingsgrupp är, liksom de andra lagtingsgrupperna, välkomna till Ålands Radio och TV på studiebesök!

Agneta Mattsson

vd, Ålands Radio och TV Ab