DELA

Årskort för personal

Till ”kommuninvånare och församlingsmedlemmar” i Jomala
Som svar på frågan om vilket arrende församlingen uppbär för motionsbanan vill jag upplysa om att arrendet till församlingen är 137.50 € per år, och arrendetiden är 1.1.2009-31.12.2013. Dessutom har församlingen fått 2 st årskort för sin personal. Själv är jag rätt flitig skidmotionär och uppskattar mycket det – vad jag förstått med frivilliga – arbete och de kostnader JIKs skidsektion lägger ner på området.
Roger Syrén,
kyrkoherde