DELA

Årsavgift för stadsparkering

Debattvågorna går höga i parkeringsnorm-stormen! Parkeringsproblematiken i Mariehamn har diskuterats gällande infrastrukturella lösningar och finansieringsalternativ: underjordiska parkeringar, parkeringshus och fastighetsägarnas eller stadens (läs: skattebetalarnas) betalningsansvar. Frågan är mer komplicerad än så!

De olika lösningarna har också miljöpåverkan, effekt på klimatförändringen samt hälso- och trivselaspekter. Kapaciteten, det vill säga hur många parkeringsplatser kräver parkeringsnormen för de olika verksamheter i staden, med hänvisning till växande antal bostäder, kontor, butiker, serveringar och offentliga inrättningar, som givet följd med vår ökande antal bilar, är pudels kärna.

Att lindra dagens stränga norm med förslagsvis 30 % löser den akuta situationen, framförallt gällande behovet att ta bort finansieringsbeloppen för de mycket dyra underjordiska parkeringar.

Jag föreslog själv detta i en motion 27.03.2012, men har numera förstått att för eller senare blir det omöjligt att skapa parkeringsplats till alla de nya bilar som nybyggen kommer att dra med sig.

Förslaget, som också fanns med, att helt slopa normen och låta fastighetsägarna/byggarna själv bestämma antalet platser efter marknadens villkor, kunde leda till en minskad antalet bilar i staden, men eventuellt först då när staden har blivit proppfull med bilar.

Några år senare 16.06.2015 föreslog jag i min nästa motion att man kunde bilda gemensamma parkeringsbolag. Fastighetsägarna kunde samarbeta i gemensamma parkeringsbolag för att få ner kostnaderna och kunna uppfylla normens krav.

Även staden kunde delta i bolagen organisatoriskt och/eller finansiellt. Fast detta är infrastrukturellt möjligt, skulle också denna idé leda till att antalet bilar i Mariehamn ökar och ökar.

För mig är den absoluta prioriteringen att motarbeta klimatförändringen, som år efter år för oss närmare katastrof gällande människans existens på jorden. Bilismens påverkan på miljön, hälsan och trivseln bör minimeras.

Härvidlag gäller framför allt två saker: minska antalet bilar och bli av med fossila bränslen. Dessa mål kan nås bland annat just med alternativa och smarta parkeringslösningar och -policy.

Nyligen , 24.04.2018, föreslog jag i en motion en alternativ lösning för parkeringsnormen. Med finansiering och arrangemang till en så kallad bil-pool per fastighets- eller bostadsbolag, kunde man bjuda ett alternativ till anläggandet av parkeringsplatser.

En bil i bil-poolen motsvarar fem parkeringsplatser, med andra ord får man bort fyra stycken bilar som annars skulle ha skaffats. Om man dessutom har som krav för bil-poolen el-bilar, tar man bort bruket av fossila bränslen.

Alternativet blir också lockande genom mycket fördelaktig finansiering. Om man som kalkylexempel tar enligt gällande normen kravet på 200 parkeringsplatser (torde vara nära Briljant-bygges krav) och bygger underjordiska parkeringar som kostar cirka 40 000 euro per styck (medeltal i Mariehamn) att färdigställa, blir summan 8 miljoner euro.

Om man istället anskaffar 40 el-bilar (40 bilar + 160 parkeringar som inte behöver byggas = kravet på 200) med priset på 40 000 euro per bil (tex Nissan Leaf), blir summan 1,6 miljoner och man har ändå uppfyllt normen på 200 platser.

Under debatten har man vägt alternativen om finansieringen och ansvaret på parkeringslösningar endast mellan privata och staden. Men det finns ett till alternativ, det naturligaste: bilisten. I många samhällssektorer börjar det i dag bli allt vanligare, att den som håller på med något miljö- och klimat-farlig verksamhet, ska kompensera det med att idka något positivt verksamhet för miljön eller klimat, alternativt ersätta skadan med pengar, som sedan öronmärks till miljö- och klimatförbättrande syften.

Detta sker redan i dag med de som använder flyg, dock tills vidare på frivillig basis. Angående bilismen är den naturligaste sättet att kompensera är via parkeringsavgift. Detta möter nog stor motstånd bland de som använder bil. De traditionella systemen med tidsbunden parkering och till exempel parkeringsautomater, känns säkert som en sorts straff för en nödvändighet.

Jag har redan 26.10.2010 i en motion skissat ett annat system. Man bär ett årsavgift, som ger rätt till parkering i hela staden och under hela året. Betald avgift är inte bundet till person eller bil, utan till själva rätten att parkera i Mariehamn. Det ska gälla alla mariehamnare, övriga ålänningar och eventuellt även turister.

Som kvitto kan man trycka gällande årtal på parkeringsskivan, som är baserad bakom bilens framruta och är synligt för parkeringsvakten. Man kan ha ett enda kvitto för hela familjen eller hela byn eller annan sammanslutning, vilket används då i den bilen som för tillfället ska parkeras på stadens gator.

Detta minskar antalet bilar som är i rörelse samtidigt i stan och naturligtvis gynnar samåkningen. Miljövinsten är tydlig och den årliga betalningen kan kallas miljöavgift, vilket upplevs säkert positivt. Givetvis ska medlen som på detta sättet fås in till stadens budget öronmärkas för miljö- och klimatsmarta infrastrukturella investeringar.

Jag är inte intresserad på pajkastning i parkeringsfrågan – vems fel är dagens situation, politikernas eller tjänstemäns! Jag söker och berättar om olika alternativ, väger för- och nackdelar från olika synvinklar: miljö, finansiering, infrastrukturelt, hälsa och trivsel, även estetik.

RAULI LEHTINEN

STADSFULLMÄKTIGELEDAMOT