DELA

Årsarbetstidavtal för högskolans lärare

Med anledning av lagtingsledamot Holmbergs insändare. Akava-Åland r.f. är förhandlingspart gällande tjänstekollektivavtal för landskapets anställda, därmed även för landskapsskolornas lärare. Avtalsförhandlingarnas resultat är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och förhandlingsorganisationerna som likvärdiga parter.

Högskolans årsarbetstidavtal utgår ifrån en arbetstid på 1 6högskola00 timmar per läsår. Vilket betyder 40 timmar per vecka under skolårets 40 verksamhetsveckor. Lärare har ingen semester, det vill säga de lyder inte under semesterlagen. Lärare har lediga perioder under den tid då skolan inte har någon verksamhet.

Obunden arbetstid är arbetstid och inte ledig tid. Obunden arbetstid är arbete som läraren själv kan välja tid och plats för, inte helt olikt möjligheten till distansarbete.

Obekväm arbetstid är inte normalt förekommande inom skolornas verksamhet och har enligt vår erfarenhet används i ringa utsträckning inom landskapets skolor. Någon övertidsersättning existerar inte. Allt beordrat arbete utöver årsarbetstiden ersätts med enkel timlön. Från både arbetsgivarens och Akava-Ålands sida är intentionen att lärararbetet ska rymmas innanför årsarbetstidens 1 600 timmar.

Till en överlärare/lektor på högskolan betalas inget allmänt tillägg eller semesterpremieersättning. Lärarnas löner är inplacerade enligt kompetenskrav och ansvar samt utifrån hur omvärldens lönesättning ser ut. En överlärartjänst kräver lic/doktorsexamen och en lektorstjänst magistersexamen.

Lagtingsledamot Holmberg anser att beredningen var tunn och otillräcklig och därmed inte förstått avtalets helhet. Vi anser att det skulle ha varit ytterst viktigt för lagtingsledamoten att fördjupa sig i avtalets alla regler, detaljer och paragrafer för att få en helhetsförståelse, förrän han i en insändare plockar ut enstaka detaljer som utan en helhetsbedömning ger en mycket skev bild av vad ett årsarbetstidavtal innehåller och betyder för de som omfattas av detsamma.

KIMMO MATTSSON
ORDFÖRANDE AKAVA-ÅLAND R.F.
MARIA HAGMAN
FÖRHANDLINGSCHEF AKAVA-ÅLAND R.F.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp