DELA

Ärlighet varar längst, Harry Jansson

Eftersom Harry Jansson envisas med att missförstå och fortsätter nedvärdera vårt arbete så väljer vi att bemöta en sista gång. Att Jansson skulle be om ursäkt eller ändra uppfattning hyser vi inget hopp om men däremot bör gemene man som har ett intresse av detta få veta hur det ligger till.

Uppenbarligen vägrar Jansson förstå att syftet med krisövningen var att belasta sjukvården samt att testa den nya katastrofplanen för Ålands hälso- och sjukvård. Vi bjöd in Jomala FBK i god anda vilket du nu använder för att stämpla oss och vår arbetsplats som odugliga och med syfte att rasera den frivilliga verksamheten i kommunerna.

Låt oss nu lämna krisövningen för det är inte det som är kärnan i denna dispyt. Det vi reagerar starkt på är hur du som ansedd politiker med lång erfarenhet väljer att lyssna till bristande informationskällor i stället för lättillgänglig fakta och därefter basunera ut dessa osanningar i lagtinget.

Som en av folkets representanter i den lagstiftande församlingen borde det vara en självklarhet att hålla sig till sanningen.

Det mest anmärkningsvärda i denna historia är att du av din retorik att döma vill få oss att framstå som om vi tycker att den frivilliga verksamheten är något negativt.

”Än finns hopp för frivilliga” var rubriken på ditt svar. Inte tror vi de frivilliga behöver leva på hoppet då vi har betydligt högre tankar om den för samhället så viktiga verksamhet som de frivilliga ställer upp på. Undertecknad (Tom Göstas) har i tre års tid arbetat med att starta och bygga upp frivilliga första insatsgrupper runt om i de åländska kommunerna.

Dessa grupper med bas i de frivilliga brandkårerna ska vid händelse av bl.a. hjärtstopp rycka ut och vidta omedelbara åtgärder innan ambulans anländer.

Den 7.2.2017 intervjuas nästa undertecknad (Karl Nordlund) i Nya Åland och säger där;

”De frivilliga är ryggraden i det åländska räddningsväsendet”.

Jag vet inte om jag skall finna det hedrande att Harry Jansson väljer att använda mina ord i sina destruktiva utspel men jag får väl till syvende och sist ta det som en komplimang.

Vi och Harry Jansson har uppenbarligen helt olika åsikter i denna fråga och det får man ha. Däremot borde Jansson med sin erfarenhet veta att ärlighet varar längst.

Detta avslutar meningsutbytet för vår del.

Karl Nordlund

 

Brandmästare

Mariehamns räddningsverk

Tom Göstas

 

Ledande ambulanssjukskötare

Mariehamns räddningsverk

Harry Jansson svarar:

Jag vill börja med att beklaga om Nordlund och Göstas känner sig träffade av den kritik som jag i min replik 5 juni passade på att rikta mot LR och mina kolleger i lagtinget.

Passusen om ”frivilliga krafterna” avsåg vad som nu sker med lagpaketet och har ju inget med Mariehamns räddningsverk att göra. Likaså skrev jag uttryckligen att de var socialdemokrater som nedvärderat FBK-verksamheten, inget om Mariehamns räddningsverk heller till den delen.

Jag upprepar att det var andra som lyfte fram krisövningen som ett exempel på varför den nya räddningsmyndigheten behövs. Jag ansåg det därför skäligt att ta FBK-arna i försvar. Jag anser att det är för mycket begärt att de för en övnings skull ska lämna sina arbetsplatser. Något de i genomsnitt gör tiotals gånger under ett år och därmed ibland säkert testar sina arbetsgivares tålamod. Även om vi har olika åsikter om både behovet av en ny myndighet och dess konsekvenser, kan vi avsluta vårt meningsutbyte denna gång med att vara eniga om att den frivilliga verksamheten är ryggraden även i det framtida räddningsväsendet.

Harry Jansson