DELA

Ärlighet varar längst Barbro Sundback

”Det är fult att ljuga” var ett centralt budskap när jag växte upp. Så varför, Barbro Sundback, argumenterar du mot Pommerns bevarande med osanningar som vapen?

Sundback skriver att Pommerns docka ska kosta 6,5 miljoner euro. Sanningen är att maximum för bygget av en komplett docka är satt till 4,75 miljoner. Resten är anslutningar till land och muséet, arbetsutrymmen för personal och frivilliga, med flera landknutna konstruktioner som ändå behövs.

Sundback skriver att Pommern är i bra skick. Sanningen är att ingen vet. Ingen vet hur genomrostade nitarna är (det går inte att mäta utan att borra upp dem). Ingen vet hur stor risken är att nitband öppnas och fartyget tar in vatten och då hur mycket (hände senast 2010, två år efter att hon varit på varv).

Ingen vet hur skörheten i bordläggningsplåtarna har utvecklats. Vi känner bara till den ungefärliga tjockleken på plåtarna.

Sundback skriver att Pommern inte ska flyta fritt i dockan. Sanningen är att hon ska flyta fritt i dockan så länge fartyget finns till.

Sundback skriver att Pommern efter en tid kommer att ligga torrlagd i dockan. Sanningen är att hon i dockan fortlöpande kan hållas i sådant skick så att hon kan fortsätta flyta fritt.

Sundback skriver att hon efter en tid ska ”inglasas i någon form.” Detta påstående är också fullständigt utan varje sanningsunderlag. Det existerar inga som helst sådana planer!

Sundback skriver att det inte finns en bevarandeplan för Pommern. Den uppgiften hade förra kommittén 2008-2009 att ta fram. Och det gjorde de. Som enhälligt godkändes i stadsfullmäktige 2010. Vad som nu erfordras är en underhållsplan när hon ligger i sin specialbyggda docka. Den arbetar museet med, men för undervattenkroppens del kan den göras först då fartyget torrlagts för inspektion hösten 2018.

Sundback skriver att Pommern ska ”begravas i en betongkista”. Sanningen är att hon ståtligt som idag ska ligga nedanför Sjöfartsmuseet flytande i Svibyvikens vatten – men skyddad och säkerställd mot haveri för kommande 100–200 år.

Låt oss i fortsättningen hålla oss till sanningen, Barbro Sundback!

Roger Jansson

Ordf. i dockkommittén