Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Arg på skattegränsen?

I dagsläget är det många företag inom EU som inte vill sälja sina produkter till åländska privatkunder. Ofta sägs det att de inte orkar med merarbetet som skattegränsen medför. Nuvarande skattegräns verkar vara utformad för att gynna företagare, men höjer kostnaderna och försvårar för privatpersoner när det kommer till att handla inom EU.

Jag vill utforska möjligheten att arbeta igenom ett åländskt skattegränsundantag, som i praktiken skulle fungera som ett skattegränsnummer för privatpersoner. Med ett eget skattegränsnummer skulle du som privatperson enkelt kunna beställa varor momsfritt, eftersom de flesta företag inom EU inte har några problem med att sälja varor utan moms, så länge det finns ett skattegränsnummer.

Nackdelen med ett sådant system är att man skulle ses som ett företag och inte en privatperson, vilket innebär andra regler kring exempelvis garantier. Lösningen kunde vara att numret har en tagg som säger att det är en privatperson.

DEXTER MÄKELÄ (S)