DELA

Arg behöver inte vara elak

I en insändare om skärgårdens socialdemokraters möte på Seglinge om förslaget att avveckla den tvärgående trafiken mellan Snäckö och Långnäs framställer Torbjörn Engman mötets diskussioner i mycket dystra färger. Många kom till mötet, många men långt ifrån alla sade sin åsikt och alla hade säkert starka känslor med sig i bagaget.
Som åhörare till diskussionen uppfattade jag i likhet med Engman att flera mötesdeltagare är rädda för att regeringens förslag inte bara försämrar trafiken för hela Kumlinge utan hotar kommunens fortsatta existens. Många synpunkter framkom som stärker den hotbilden. Oron för framtiden är säkert befogad.

Däremot är Engman osaklig i sin sammanfattning och även om man är arg behöver man inte som Engman kränka lantrådet eller infrastrukturministern. Där gick Engman ett steg för långt. Att applådera kränkningar av politiker som ställer upp på sin fritid för att ta emot åsikter, oro och ilska hedrar inte. Lyckligtvis fanns det på mötet flera deltagare som var intresserade av att diskutera sakligt och konstruktivt.
Den akuta ekonomiska situation som ska lösas är att skärgårdstrafikens kostnader måste minska med ca 1,5 miljoner euro . Några mötesdeltagare framförde en höjning av avgifterna. Med ett passagerarunderlag på 400.000 och en avgift på 5 euro ökar inkomsterna och någon avveckling av tvärgående behövs inte. Avgiftsstrukturen måste givetvis förfinas men förslaget visar på en verklig möjlighet att lösa det ekonomiska problemet.

Ett annat intressant förslag för att minska beroendet av olja var att man skulle försöka övergå till att driva färjorna med fiskolja på samma sätt som redan görs med busstrafiken i staden.
Vid mötet diskuterades naturligtvis också kortrutt. Det nuvarande systemet med södra och norra linjen gör att Kumlinge hamnar i ett vakuum mitt emellan. På mötet presenterades förslag där Kumlinge blir central i systemet och tar emot trafik från Kökar och Brändö för att sedan leda trafiken till Långnäs. En sluthamn förbättrar möjligheterna att skapa en fungerande kollektivtrafik som kopplar till skärgårdsfärjorna. I Långnäs finns dessutom Fjärdvägen och de stora passagerarfärjorna. Förslaget tycker jag är värt att överväga.

Det bygger på att Vårdö och Föglö som ligger på pendlingsavstånd från Mariehamn har sina särlösningar. De övriga skärgårdskommunerna bildar ett gemensamt trafiksystem. Jag är medveten om att jag sticker ut hakan med dessa tankar som jag tagit med mig från mötet i Seglinge. Men det är aldrig för sent att tänka om. Förslaget gör att Kumlinges geopolitiska situation beaktas och det koncentrerar den trafik som behövs för att alla som inte bor på pendlingsavstånd från fasta Åland knyts ihop i ett system som givetvis sedan kan kompletteras med extra turer och annan kompletterande trafik.
Barbro Sundback (S)