DELA

Årets företagare för funktionshindrade

Tillgängligheten för funktionshindrade behöver bli bättre. Jag tror att alla partier får ta åt sig för att inte det arbetet har prioriterats tillräckligt högt. Vi måste bli ännu bättre på att ta hänsyn till funktionshindrade när vi planerar offentliga miljöer och attityder måste ändras. Jag hoppas att, förutom politiker, även företagare och andra börjar få upp ögonen för detta. Under handikappdebatten framförde jag idén att det borde instiftas ett nytt pris som ”Årets företagare för funktionshindrade”.
Jag tror att det kunde vara ett bra koncept att bygga vidare på så att vi får upp medvetenheten och kanske lite mer tillgänglighet i till exempel butiker. Det räcker inte att det ”bara” är de funktionshindrade som själva driver de här frågorna. Vi som inte är funktionshindrade måste också jobba med det.
Petri Carlsson (M)