DELA

Arbetstrygghet i skolan

Efter massakern på Utöja då så många unga socialdemokratiska ungdomar fick sätta livet till så sade alla att enda sättet att motverka att liknande händelser sker igen är att få ett friskare samhälle.
Samma sak sades efter skolskjutningarna på fastlandet.

Samtidigt som detta sägs så har Mariehamns Stad inga skolpsykologer och endast en kurator för tre grundskolor. Södra Ålands högstadiedistrikt har en av två psykologer sjukskriven och skärgården köper ”lite timmar för mycket pengar” från fastlandet som en jag talat med uttryckte det. Men det ger inte de skärgårdsunga tillräckligt med stöd om de behöver det. Norra Ålands högstadiedistrikt har en skolpsykolog anställd.

Vi måste säkra våra ungdomars mentala välmående, speciellt med alla påtryckningar de är utsatta för från alla håll. Det kan vi göra genom att se på hur Högskolan på Åland löst problemet.
Där har skolpsykologerna och kuratorerna ett eget ställe där de kan stötta varandra och ventilera sina egna frågor, de får stöd från arbetskamrater som förstår situationen till fullo.
De arbetar tillsammans i en egen grupp och får en grundtrygghet från den.
De behöver inte tala med lärare om saker som berör psykologer och låter då lärarna vara pedagoger och inte kuratorer. Och båda delarna behövs i våra skolor. (Därmed inte sagt att lärare inte kan stöda elever genom diskussioner och annat. Men det är inte deras huvuduppgift).
Vi måste ge arbetstrygghet för dem som skall ta hand om våra ungdomar och barn.

En parentes i detta som också måste ses över är ju beslutet från ÅHS att skicka alla 18-20åringar till BUP:en som ökade arbetsbördan med 500 timmar samtidigt som man inte anställde en enda människa till.
Det är en ohållbar situation som måste rättas till så fort som möjligt.
Igge Holmberg (S)
Lagtingskandidat