DELA

Arbetsro för kk-huset

Jag tillhörde dem som hade frågetecken om hur kopplingen mellan Arkipelag /kk-huset skulle fungera.
Nu är beslutet taget av de folkvalda att bygga och ett privat företag har tagit tungt ansvar för driften. Huset har börjat byggas och skall stå klart om cirka 2 år. Är det då inte bäst för Åland att vi slutar tala illa om detta hus?
Nu skall det börja marknadsföras utanför Åland till både kulturen och kongresser, och då är det viktigt att vi på hemmaplan slutar tala illa om projektet.

Använd energin i stället för att planera hur vi får ett levande hus som vi kan vara stolta över.
Titta efter namnet på en liten starkt stjärna på Vintergatans hav…det finns några att välja emellan.
Positiv