DELA

Arbetsinvandring väcker känslor

Andelen människor i förvärvsarbete idag är 67 % av landets totala befolkning. År 2030 kommer denna siffra enligt beräkningar vara 58 %. Detta betyder att i princip bara hälften av vår befolkning förvärvsarbetar år 2030. Detta är inte en hållbar ekonomisk utveckling.
Exempelvis inom vårdsektorn kommer 185.000 personer att gå i pension fram till år 2025. De som kalkylerat med att exv. en höjd pensionsåldern skulle täcka behovet av arbetskraft har räknat fel. Därför måste vi tänka i nya banor.

För att vi ska kunna upprätthålla den nuvarande servicenivån i vårt land och ha tillräckligt med arbetskraft i framtiden är arbetsinvandring inte mera ett av många alternativ utan frågan är mera om hur vi på ett organiserat sätt får in invandrarna på vår arbetsmarknad i Finland.
Vi behöver klara spelregler kring detta och en klar strategi hur vi ska locka kompetent arbetskraft till vårt land. Konkurrensen är hård gällande kvalificerad arbetskraft i Europa.

Samhällets fördel är att arbetsinvandrarna kommer till vårt land den lagliga vägen och behandlas lika bra som alla andra. Vi kan denna väg begränsa den gråa arbetsmarknaden så att konkurrensen inte snedvrids. Samtidigt får vi arbetarna att betalar sina skatter hit och de kan i sin tur ta del av landets sociala service.
Det är inte ansvarsfullt att börja locka kvalificerad utländsk arbetskraft till landet först då det verkliga behovet har uppstått och vi märker att ingen mera betalar våra pensioner och våra andra sociala förmåner.

Arbetsinvandrarna måste ses som en samhällelig resurs i framtiden och skall välkomnas till vårt land – den lagliga vägen.
Tony Asumaa (Lib)