DELA

Arbetet mot onödiga plaster måste fortsätta

Det finns ett stort engagemang bland många, speciellt ungdomar, idag för att minska på mängden plast som finns i vår natur. Det utmärkt att folk engagerar sig och det är kanske inte heller så konstigt med tanke på hur mycket plast det finns i våra hav och i naturen. Forskare beräknar att det 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i haven om utvecklingen fortsätter som idag. En skrämmande tanke.

Plast är inte alltid ett dåligt alternativ för miljön utan kan i vissa fall till och med vara det mest miljövänliga alternativet. Plast kan exempelvis i vissa fall hjälpa till att minska matsvinnet. Men klart är i alla fall att den användning vi har sett fram till nu inte varit hållbar.

EU har redan tagit ett stort kliv framåt i kampen mot framförallt plast för engångsbruk. Förhandlingarna av det nya direktivet har letts av Frederique Ries från ALDE-gruppen och resultatet är mycket positivt. De vanligaste engångsplasterna kommer att förbjudas och det skapas incitament att byta till mer miljövänliga alternativ. Det är ett bra första steg.

Nu behöver EU fortsätta arbetet med att underlätta för nya alternativ till plast, nyttja skogens potential i form av cellulosaprodukter, fortsätta arbetet mot en cirkulär ekonomi och förbättra återvinnings- och återanvändningsgraden.

ANTON NILSSON

KANDIDAT I EU-VALET