DELA

Arbete mot trafficking

Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) har vid sitt möte i Danmark i augusti 2009 tillsatt två arbetsgrupper vilka skall komma med mellanrapporter till den konferens som hålls på Åland i slutet av augusti i år.’
Den ena arbetsgruppen skall arbeta med sjöfartspolitik, och där representeras Åland av Roger Jansson, och den andra arbetsgruppen skall arbeta med civil säkerhet och där representeras Åland av mig. Min arbetsgrupp höll sitt första och inledande möte i Köpenhamn 4 februari. Vi diskuterade gruppens arbetsområden, mandat och arbetsmetoder. Huvudsakliga fokus kommer att vara trafficing, människohandel eller nutida slaveri och dess utbredning i vårt samhälle.
Vi fick en sammanfattning av Eva Biaudet och arbetet som gjorts inom OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europé) för bekämpande av människohandel. Krister Pursiainen från CBSS (Council of the Baltic States) gav bakgrundspresentation av människohandel.

Vi kommer att koncentrera oss på offrets situation. Dessutom kommer vi att se över lagstiftningen i de olika länderna och lyfta frågan på en hög politisk nivå i länderna runt Östersjön.
Jag kommer att uppdatera mig om hur situationen är på Åland i dag och om någon privatperson har synpunkter eller åsikter att tillföra arbetsgruppen kan man ta kontakt med mig.
Det är viktigt att politiker och medmänniskor engagerar sig i detta nutida avskyvärda slaveri för att bilda en opinion som kan påverka.
Nästa möte hålls i början av april i Stockholm.
Läs mer på BSPC.net/working groups/civil security
Gun-Mari Lindholm
Ledamot och vicetalman av Ålands lagting