DELA

Arbete åt alla

Att arbeta är att vara betydelsefull, att ingå i en gemenskap och meningsfull sysselsättning ökar vårt personliga välmående. Den rätten ska vara lika självklar för alla. Vi får inte spara bort de funktionshindrades rätt till arbete och sysselsättning och vi får inte slarva bort våra ungdomar som kanske behöver en extra puff. Sysselsättning gör att man trivs och mår bra och för mej är det en självklarhet att arbeta för lika rätt till full sysselsättning för alla i samhället, inte bara för dem som själva klarar av att armbåga sig fram på en stundtals tuff arbetsmarknad.
Därför kommer jag också i fortsättningen att arbeta för de funktionshindrades rätt till arbete och fortsätta arbetet att stöda olika arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder som exempelvis Fixtjänst, Katapult, Stöd i arbete, Klubbhuset Pelaren med mera
Christian Beijar (s)
Lagtings- och stadsfullmäktigekandidat