DELA

Arbetar för unga

Under denna mandatperiod så har jag jobbat för att lyfta fram behoven för ungdomar med behov av extra stöd från samhället. Inom vissa områden kom jag i mål men tyvärr inte inom alla. Jag hade hoppats på att få en förändring för elever som söker enligt prövning till gymnasialstadiet men måste erkänna att jag inte räckte ända fram.

Jag vill se en förändring så att de med anpassad läroplan skall ha lika stor chans till studieplats som alla andra.

Jag hade också hoppats att under denna tid kunnat säkra ett system att fånga upp de ungdomar som avbryter sina studier. Får jag förnyat förtroende i Lagtinget så kommer den kampen att fortsätta. Det jag känner att jag varit med och påverkat positivt är att i budgeten 2015 finns texten om att stärka insatser för ungdomar i behöv av särskilt stöd inom gymnasialstadiet med. Jag upplever att många inte vill lyfta fram dessa ungas behov på hjälp. Men jag kommer fortsätta arbeta för dessa ungas behov av stöd och hjälp.

Göte Winé (S)