DELA

Är vi verkligen nöjda med två veckor högtryck?

Ålandstidningen summerade förra veckan turismsäsongen och basunerade ut ”två veckor av högtryck räddade turistsäsongen”. Stämmer verkligen detta? Vad säger alla de lokala företagare, både stora och små som berörs av turismbranschen runt om på Åland? Skall vi verkligen vara nöjda med två intensiva juliveckor. Vill vi verkligen inte ha en längre sommarsäsong än detta?

I år hände allt under 10–12 dagar mellan 17–28 juli. Som företagare är jag nöjd med dessa dagar. Men resten av sommaren är återigen en rätt svag turismsäsong med mindre turister på gatorna och i gästhamnarna. För att inte tala om hur lite människor det varit i rörelse i Mariehamn under sommarnätterna i år. Vi får hoppas att augusti bjuder på något vi inte tidigare har sett.

Det är farligt om vi skall börja förlita oss på att allt som händer kring Rockoff skall dra in pengar till alla företagare. Som utvecklingen ser ut just nu är vi flera företagare som gott kunde klara oss med att anställa sommarpersonal under någon vecka i juli månad. Är detta en utveckling vi vill se framöver?

Turismnäringen har varit och skall även i fortsättningen vara en viktig arbetsgivare och vi behöver på allvar se över hur vi kan förlänga säsongen att åtminstone vara från midsommar till början av augusti. För om vi inte gör någonting är snart högsäsongen mindre än en vecka.

Att logiverksamheten inte räcker till under den intensiva perioden är ett problem, folk som vill komma till Åland hittar inget boende varför vi i större utsträckning behöver förlänga säsongen och sprida ut alla evenemangen. Hotellen och inkvarteringsanläggningarna har gott om rum i juni och i början av juli.

Jag har i flera år varit en förespråkare för att vi måste vidta åtgärder, vi behöver nog inse hur allvarlig situationen är. Tillväxten hos de landsbaserade företagen på Åland är svag, turismen har en stor del i detta. Vi måste politiskt möjliggöra för olika former av evenemangsstöd, uppmuntra entreprenörer, föreningar, företag och andra att vilja satsa framåt.

Vi behöver se över hur vi jobbar med marknadsföring av destinationen Åland, vilka krav och resultat vi önskar. Turismen genererar inresande, skapar arbetstillfällen som ger inflyttning och integrerar människor i vårt åländska samhälle. Vi behöver politiskt agera och vända utvecklingen så att vi får tillväxt, då utvecklas hela Åland och det mår hela Åland bra av.

ANDERS HOLMBERG

FÖRETAGARE OCH POLITIKER

OBUNDEN SAMLING