DELA

Är vi redo för mera skatt?

Det vore en mer korrekt rubrik på Orres ledare i Nyan (03/27). När jag läser ledaren är det som en en våt handduk täcker mitt ansikte och jag känner verkligen hur man vill tortera fram ett accepterande av en ny skatt med hjälp av den idag så flitigt använda ”klimatstämpeln”.

Man kan tydligen i vänsterns ögon driva igenom vilka förändringar som helt och till vilka kostnader som helst bara genom att sätta ordet klimat framför namnet, och som i ett trollslag gör det helt acceptabelt och man behöver eller ja ska inte ens ifrågasätta om huruvida sagda skatt i verkligheten kan påverka ett klimat som i de kretsarna kunniga på ämnet vidhåller inte stämmer.

Det är så vedertaget att använda ordet klimat om man vill pådyvla någon något som man vet inte skulle accepteras annars, men använder man ordet klimat kan eller törs ingen opponera sig i frågan.

Hela ledaren är total och som vanligt helt okritisk till om detta med att mänskligheten i själva verket påverkar eller ens kan påverka klimatet i den utsträckning man vill påskina. Varför är man så rädd för att kritiskt granska något som har med klimatförändringar att göra, dvs om det skulle visa sig att det inte stämmer menar jag. Hela klimathysterin har blivit en religion, och då använder jag ordet i sitt rätta form man framställer den ena efter den andra löjeväckande hypoteser och beräkningar som ska visa på en det en och en det andra och på så vis kunna mjölka mer pengar ur redan sinande kossor vilket vi blivit i deras ögon.

Jag tycker man i rimlighetens namn från media och i detta fallet Nya Åland ska ta sitt egen ansvar och faktiskt kritiskt granska denna fråga, samt någon gång faktiskt undersöka lite annan ”fakta” än den som kommer genom vänsterrören, är väl inget farligt att göra det, för har ni rätt så kan ni ju bevisa det då genom att avslöja hur falsk klimatförnekarnas fakta källor är, vore ju ganska enkelt tycker jag.

”Ur hälsosynpunkt är överkonsumtion av rött kött inget vidare.”

Vart hittar Orre den informationen som han brer ut som om det vore en självklarhet?

”Omställning till förnyelsebara energikällor är förstås en mycket viktig aspekt i klimatarbetet, men generellt har det inte påverkat människors vardag i särskilt stor utsträckning. ”

På vilket sätt är det klargjort och bevisat att alla ickefossila bränslen är orsaken till klimatförändringar? Kärnkraft är ickefossilt bränsle och skulle inte släppa ut någon koldioxid alls, men detta vill man inte tala eller skriva om. Och jag hävdar bestämt att det absolut påverkar människors vardag i väldigt stor och dyr utsträckning med skatter och andra flummiga avgifter som lyckats tuta i folk går till något bra.

”Den breda övertygelsen är att klimatförändringen är på riktigt, även om det förstås finns högljudda motståndare. ”

Det är mera så att folk inte betvivlar på klimatförändringarna, de är de flesta medvetna om problemet ligger i att man vill hävda att skulden för detta är människan och att man sedan kan utnyttja detta för att tjäna pengar och ta ur fler och högre skatter utan att kunna bevisa ett dyft, tvärt om har i princip alla siffror och modeller fått ställa sig i skamvrån för att de är manipulerade och falska för att gagna ett visst syfte.

Jag tycker det är på tiden att ni media visar en mer korrekt och nyanserad bild över hur det ser ut, och inte bara er journalisters personliga ångestdraperade tankar. Våga visa att ni inte går i koppel och att ni är som ni säger fria och oberoende.

ROGER PETTERSSON

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Om nya skatter ska införas är det riksdagspartierna som har lyft, det är alltså inte personliga min åsikt. Om det är ett vänsterpåhitt får i så fall stå för Roger Pettersson eftersom jag hänvisar till en genomgång av Svenska Yle där de flesta partier (Från Samlingspartiet och De blå till Vänsterförbundet) har tagit upp frågan om momsändringar i sina partiprogram, av olika anledningar.

Vad gäller mängden rött kött så hänvisar jag till svenska Livsmedelsverket och finländska Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Min poäng är precis den (som Pettersson skriver om men inte tycks ha förstått att jag menar) att när klimatpolitiken skapar skatter så påverkar det människor i vardagen på ett mer konkret sätt än de stora strukturella satsningarna. Därmed blir klimatpolitiken inte lika enkel att genomföra eftersom inga partier vill göra det sämre för sina väljare. Därför blir den också mer intressant. Det är inte svårt att lovorda klimatarbetet om man inte behöver fatta beslut som försämrar för någon.

Jag vet inte vilka siffror och modeller Roger Pettersson hänvisar till som skulle vara manipulerade och fått ställa sig i skamvrån, men jag delar inte den bilden.

Vad jag hade hoppats på är en debatt om det faktiskt är så att vi är villiga att betala för klimatomställningen när besluten konkretiseras i vår vardag. Den debatten hoppas jag fortfarande på.

JOHAN ORRE