DELA

Är vi blinda för våra dolda resurser

Ålands Slöjd och konsthantverksförening vill komma med några synpunkter på den nu pågående debatten om den planerade hantverksutbildningen.
För det första vill vi framföra att vi inte på något sätt är delaktiga i det arbete som nu pågår av arbetsgruppen för Tosarby/Kastelholm. Vi har inte blivit kontaktade för en dialog, trots att föreningen drivit den tidigare utbildningen och därmed har god insikt i problematiken och de ekonomiska svårigheter en liten ideell förening hamnar i. Å andra sidan har vi velat ge arbetsgruppen den ro de behövt för sitt arbete. Nu närmar vi oss avgörandet.

Det som nu diskuteras har ironiskt nog blivit mer en fråga av lokalpolitisk karaktär än det kvalitativa innehållet i utbildningen. Vi har försökt få del av utbildningsplanen men fått till svars att den inte är färdigt utarbetad ännu. Nu står vi i dagarna inför en situation att fatta beslut om något som vi inte känner innehållet i. Det är en lek med både demokratin och skattemedlen. Låt oss först få innehållet i undervisningsplanen presenterat, bearbetat och analyserat av sakkunniga – och därefter se var vi på Åland bäst kan bedriva en sådan utbildning. Vi är säkra på att det finns flera alternativ. Vi skall koncentrera vårt vetande och kunnande – inte splittra upp.

Vi är ytterst oroliga för hur utbildningen skall kunna garanteras på längre sikt. De flesta har säkert kunna följa utvecklingen inom hantverk och design på Åland och därmed lagt märke till den betydelse yrkeskåren representerar. Återväxten måste kunna garanteras. De goda förebilder vi har idag kan ge många unga mod att ta steget in i den kreativa och utmanande värld skapandet innebär. Vi får inte vänta med att satsa på konst- och hantverksundervisningen. Det är beklämmande att vi återigen hamnat i en situation där utbildningen av en yrkesgrupp totalt åsidosätts av dem som egentligen borde bära ansvaret: vår utbildningsavdelning under ledning av våra politiker.

Att delegera ut en så viktig utbildning till en förening känns inte rätt.
Det tycks saknas ett helhetsperspektiv. Vi håller seminarier om hur alla skall lära sig spela tillsammans för att uppnå bästa tänkbara resultat – men samtidigt ser vi inte hur vi låter bli att ta ansvar för de små grupperna som konst- och hantverksutövare utgör. Ändå är det kanske just i detta växthus morgondagens lösningar gror.
Ålands Slöjd och konsthantverksförening hoppas att landskapets politiker och utbildningsavdelning tar sitt ansvar, både det ekonomiska och innehållsmässiga för att vi skall få en långsiktig, permanent konst- och hantverksutbildning på Åland.
Ålands Slöjd och konsthantverk
Peter Winquist
ordförande