DELA

Är Vårdö Finlands lyckligaste kommun?

Det kanske man kan fråga sig efter att ha läst Vårdö kommuns nyårskrönika.
Kommundirektör Magnus Sandberg säger att år 2012 var karaktärslöst och att det ekonomiska läget är dåligt. Man kan förvänta sig nedskärningar över det mesta och att fler och fler blir pensionerade som skall finansieras av allt färre löntagare.
Regnet år 2012 ställde till det och gjorde inte saken bättre för någon.
Kommunerna får mindre del av ”kakan” från staten och LR men ska ändå spara in på allt inkl. sjukvård och sociala sektorn. Skärgården behandlas dåligt .

Javisst är det sant, … men vi måste väl i Vårdö se till att vi blir mer positivt inställda.
Ett förslag är att vi i Vårdö ”visar mer framåtanda” och analyserar vad vi har för möjligheter. Här kommer några förslag som jag hoppas att Vårdös innevånare funderar på och sen säger att t.ex ”ja så ska vi göra eller så kan vi försöka göra”.

1 – Vi är 450 Vårdöbor och blir det dubbla på sommaren. Ta en rejäl diskussion med alla sommarboende och bjud in dom till en diskussions-/förslagsdag. Vårdö Kommun hade anordnat en diskussionsdag för en lång tid sedan, som vi invånare fortfarande väntar en uppföljning på. ”Sommarfolket” är en tillgång och Vårdö bör inte diskriminera dem t.ex med höga avgifter på sophantering och annat. Se även till att behandla alla innevånare på ett icke diskriminerande sätt med tolerans, respekt och så vidare, precis som Magnus Sandberg skriver .

2 – Se till att våra duktiga företagare, bönder, mjölkproducenter får extra stöd från kommunen i form av förslag och ideér som finns runtom. Något öra, öga från Vårdö måste bevaka sådant som kommer t.ex från LR. Kommunen måste underlätta för alla duktiga företagare.
Vårdö har flera växthus på olika platser i kommunen: Simskäla, Vårdö By, Vargata och Mickelsö, som fungerar bra. Äppelodlingar i Vargata och Ängö som utvecklas framåt, med nya rön och idéer.
Tre mjölkproducenter Lövö, Listersby och Töftö, som lever med knappa villkor. Jordbruk i små enheter som t.ex ekologisk odling, är ju verkligen föredömligt.

3 – Byarna i kommunen har egna möjligheter att komma med förslag och bör få hjälp.

4 – Kulturen: Ingen har väl glömt bort Vårdös författare som Anni Blomqvist och Sally Salminen.
År 2012 fick ju även Runar Salminen , äntligen ett erkännande och fin uppföljning och presentation.
Wårdö Kulturstiftelse med flera projekt bl.a utgivningen av boken Sockenkrönika1 nu år 2012. Kom även ihåg alla teateruppsättningar som gjorts med Lövökongressen samt på Erkas i Vårdö By som ju alltmer blivit ett kulturcentrum med årliga musik-sång-trevnads-stunder. Undertecknad var projektledare för teater mm i Lövö under flera år och skapade många kontakter. Återuppta och fortsätt med alla dessa positiva upplevelser.

5 – Hus och museum finns ju som Ålands Skolmuseum, Seffers, Kyrkan, Bönehuset, Skolan, Dagis, Vårdkasen, Solhult samt Strömsgården för äldreboende. Nog måste det finnas fler möjligheter för Vårdö kommun att nyttja dessa hus för olika sammankomster mm. Det finns ju kopplingar till olika vandringsleder, evenemang och så vidare.
6 – Turismen i Vårdö : Simskäla med Stormskärs värdshus, Peggys cafe´, Sandösunds Camping, Grundsunda med Lanthandelsmuseum, Sjöfart-Traktorer mm, Annas Shop med hantverk och café. Detta är utvecklingsbart och en nyckel till att folk kommer och går och besöker Vårdö.

7 – Vårdö Idrottskamrater, med VIP Vårdö Idrottsplan som invigdes år 2011 och står redo för att ta emot idrottande ungdomar i friidrott och fotboll från olika platser, Åland, Sverige, Finland med flera.
Samarbeta inom kommunen med VIK och nyttja denna stora potential som finns med uthyrning. Under 15 år har Vårdö IK arbetat med och skapat en fantastisk plats för Vårdös unga. Kostnaden för Vårdö kommun har varit mycket liten. Mycket arbete och många timmar har lagts ner på ideell basis av några entusiaster. Ett unikt arbete har medfört att det ny finns en anläggning som är värd, säkert minst 700.000 euro. Vårdö kommun och dess invånare har aldrig haft sådant fint tillfälle att göra reklam för Vårdö och leva upp till namnet ”Finlands lyckligaste kommun”.

8 – Vandringsleder finns i Mickelsö med anknytning till Töftöfärjan och Solhult samt i Sandö/Lövö med Sandösunds Camping som bas. Mer information måste finnas och ansvaras av kommunen. Många förfrågningar kommer varje år och kartor mm borde finnas.

9 – Resvägar och besöksmål med olika utgångs-start-mål är ett måste även för Vårdö och bör finnas Vårdö i Vårdö Närbutik som är en utgångspunkt för olika utflyktsmål. Ålands turistförbund bör även ha en dylik karta samt beskrivning.

10 – Inflyttning nya områden. För många år sedan då undertecknad var ordförande i kommunstyrelsen, lades det upp planer för bosättningar, sophantering, byggnation av Bönehuset, om-tillbyggnad av skolan, mögelsanering av dagis, byggandet av tennisbanan samt diverse turistsatsningar.
Idag har tillkommit det nya området i Mickelsö för nyinflyttare. Stormskärs värdshus och andra turisttillvända idéer med olika byggnader. Sandösunds Camping har bland annat ny minigolfbana. Vilka dugliga invånare och entreprenörer det finns på Vårdö. Dom bör verkligen uppmuntras.

11 – Bro till Vårdö över Prästösundet är självklart något som vi önskar. Idag så fungerar färjorna riktigt bra och genererar många arbetsplatser för Vårdöbor. Så kanske det är mer realistiskt att vänta några år och planera och ordentligt utreda alla olika förslag som finns.
Som synes är det väldigt mycket positivt som finns i Vårdö. Möjligheterna är många och alternativ för olika satsningar finns. Det är väl bara att sätta igång för dig som har rätta åldern och viljan.

Det här brevet är till alla som är intresserade av att Vårdö blir en intressant plats att turista i som besökare eller att flytta till. Vårdö är inte eller ska inte vara en bortglömd skärgårdskommun.
Vårdö den 10 januari 2013
Magnus Magnusson