DELA

Är stadsliberalerna med på FS sparförslag?

Årets debatt om budgeten i Mariehamn är över. Socialdemokraternas förslag att bromsa investeringstakten fick i den här ronden inte tillräckligt mycket gehör.
Vår oro för ekonomin och framförallt den ökande lånebördan, i en tid när räntorna bara kan gå uppåt, delas däremot av flera andra partier. Därför var det viktigt att uppnå enighet kring den gemensamma kläm vi antog om att uppmana stadsstyrelsen att i april-maj återkomma till fullmäktige och klargöra för läget beträffande effekterna av kommande investeringar för lånebördan per invånare, räntekostnader och driftsutgifter.

För att klara nödvändiga investeringar framförallt i Trobergshemmets etapp två, Övernäs skola och hamnen är det viktigt att alla partigrupper är ärliga i sitt uppsåt och i sin politik.
Det är endast genom förtroende och dialog mellan grupperna dessa goda gemensamma beslut kan uppnås.
Socialdemokraternas förslag var att dra ut på investeringstakten, att bygga för ca 21 miljoner under 2011-2013 i stället för de 32 miljoner som föreslås (exklusive hamnen) samt att höja skatten temporärt under tre år för att stärka stadens egenfinansiering.

FS/Obundnas förslag är att spara en miljon på driften 2012, sälja ut egendom inklusive Marstads lägenheter, flytta Medis verksamhet och minska resurserna, avgiftsbelägga stadsbussen och privatisera Mariebad. Detta är en uppriktig FS-politik som vi känner till den sedan många år tillbaka. Enligt Johan Ehn (FS) är man överens med liberalerna till 80-90 procent.
Är man verkligen det?

I så fall är det en högervridning utan like från liberalernas sida. Det skulle alltså vara skäl för stadsliberalerna att klargöra om man stöder FS-gruppens förslag och i vilka av dessa frågor i så fall fullmäktige har en majoritet.

Camilla Gunell (S)