DELA

Är stadens målsättning att försvåra trafiken?

När man läser tidningen Ålands reportage den 29.9 om hur framkomligheten blir på Storagatan i Mariehamn får man från projektledaren det lakoniska svaret att ”gatan har samma funktion som förr, men busshållplatserna blir lite tydligare”.

Vad han väl ändå måste mena är att det blir betydligt smalare och mindre utrymme för den bilburna trafiken och att det blir särskilt trångt vid färjanlöp när flera hundra bilar ska genom staden och stå och köa i väntan på att några bilar ska svänga av till strandgatan.

Det skapar ju inte enbart flera hundra meter långa köer utan också helt onödiga avgasföroreningar för att inte tala om irritationen från turister men fram för allt från oss i lokalbefolkningen som ska stå ut med detta dagligen.

Varför bygger man inte korsningen Storagatan-Strandgatan som korsningen Storagatan–Ålandsvägen med en avfartsfil så att trafiken kan flyta så smidigt som möjligt?

När jag vid ett allmänt informationsmöte i stadshuset för mindre än ett år sedan frågade infrastrukturdirektören om varför staden behandlar biltrafiken så styvmoderligt fick jag till svar stadens målsättning är att öka utrymmet för gång- och cykeltrafikanter. Och det var inte en fråga som man kunde diskutera vid det tillfället. Staden har bestämt så.

Trots att staden enligt infrastrukturdirektören har bestämt sig för att minska på utrymmet för biltrafiken, vilket väl då är med sanningen överensstämmande, skrev jag ett mail till stadsdirektören, som ju är helt oskyldig till denna planering.

Mailet skrev jag när man började se hur denna opraktiska, miljöovänliga och onödigt extravaganta ombyggnad av Storagatan började ta form och insåg vad det skulle innebära med höga refuger och trottoarkanter som tar upp halva den tidigare körbanan och som kommer att skapa flaskhalsar, alltså olägenheter för många.

Man fasar för att det blir samma arkitektur, eller kanske än värre när Infrastrukturnämnden börjar med Ålandsvägens renovering. Vilken väg ska då trafiken ta genom staden när det redan är problem för den tunga trafiken?

Man kan också ta en titt på Östernäsvägens två senaste gatuprojekt där delar av yrkestrafiken måste upp på refuger och trottoarer eller på Lotsbrogatan där bussen måste köra upp på refuger för att koma fram.

Om staden målsättning är att försvåra och/eller på sikt få bort (leda om) trafiken inte bara från hamnen utan också från Järsö-Nåtöområdet (där det planeras för mera bostäder) då behöver andra, nya vägar snarast planeras och förverkligas.

Rolf Granlund (ÅF)