DELA

Är stadens förvaltning ett bra jämförelseobjekt?

Regeringspartierna har med jämna mellanrum via sina språkrör J. Strand och J. Holmberg trumpetat ut storkommunens under av effektivitet, kostnadsinbesparingar och demokrati.

Jag antar att de har Mariehamns stadsförvaltning som referens. Nästan hälften av Ålands befolkning är ju bosatta i Mariehamn, så här har vi ju ett praktexempel på hur effektiv och billig en storkommun i verkligheten är. Man kan ju lyssna på debatten i stadsfullmäktige så får man också insikter i hur demokratin fungerar i en storkommun, och hur kompromissviljan florerar när det gäller de stora partiernas inställning till de små partiernas motioner och förslag. Och likaså kompromissviljan de stora partierna emellan.

När det gäller skattöret så borde ju Mariehamn ha lägsta uttaxeringen av alla kommuner på Åland, med tanke på de storkommunfördelar de besitter i fråga om skatteintäkter, med många vinstgivande företag och välbärgade skattebetalande invånare, och den effektiviserade och kostnadsbesparande service till invånarna som stordriftsfördelarna ger.

Och jag antar att stadsfullmäktiges ledamöter inte lyfter högre mötesarvode än de ca 30,- – 35,- euro per sammanträde som jag tror att är ett generellt mötesarvode i landskommunerna. Och kanske stadsstyrelsens ledamöter har ca 50,- euro per möte? Och att alla nämndledamöter har god kännedom om stadsinvånarnas olika behov och önskningar, och att de i respektive nämnd även tar detta i beaktande vid fattande av sina beslut.

Jag förmodar också att alla stadens innevånare är nöjda med socialnämndens arbete med att ge skälig livskvalitet för de fattiga, socialt utsatta och utslagna i samhället. Och jag hoppas att de omtalade uteliggarna har beretts sovplatser inomhus nu, för vinterkylan närmare sig.

Det mångkulturella Mariehamn tar ju även avstånd från att dagisbarnen en gång per år besöker kyrkan och får höra berättelsen om Jesus födelse och se julkrubban. Jag antar att alla lekar som leks, alla sagor som läses och alla sånger som sjungs på daghemmen i Mariehamn lika noga nagelfars av socialnämnden, så att de är politiskt korrekta och får finnas på daghemmens aktivitetslista?

Vad gäller midsommarstångens resande så har jag för mig att Mariehamn, trots sin storlek och mångfald av frivilliga organisationer, har problem med att få någon av dessa att ta på sig ansvaret för detta arrangemang. Å andra sidan är ju midsommarstången en hednisk symbol, och säkert något som bör förpassas till gårdagens värld, när vi så småningom uppgår till den allomfattande kommunala enhet som är regeringspartierna unisona dröm.

Runa Lisa Jansson