DELA

Är närståendevårdarna en prioriterad grupp när det gäller covid-vaccinering?

Det finns flera hundra närståendevårdare på Åland, och det är ingen homogen grupp utan skillnaderna både i åldersgrupper och sjukdomar är olika hos dem de vårdar. Många vårdar barn och unga, många vårdar medelålders, och många vårdar äldre anhöriga.

Men en sak har alla gemensamt: Frågan om vad som händer den de vårdar om vårdaren blir sjuk. Detta gäller naturligtvis i alla lägen, alla dagar i året, men under en pandemi måste vårdarna vara särskilt försiktiga för att inte utsätta sig för coronavirus och själva bli sjuka, eller riskera att smitta ner den de vårdar. Det är nämligen ingen självklarhet att den vårdbehövande får en plats på en vårdenhet, om ingen finns där hemma som vårdar längre. Detta gäller fram för allt yngre personer, eftersom Åland i dag saknar vårdenheter anpassade för avlastning gällande denna åldersgrupp. Men också för äldre personer är det brist på avlastningsplatser inom vården. Trots att alla närståendevårdare enligt lag har rätt till 5 dagars avlastning per månad.

I början av januari 2021 skall vaccineringen mot covid-19 påbörjas på Åland, har myndigheterna meddelat. Först i tur att vaccineras är vårdpersonal sägs det, så nu undrar jag och många med mig, tillhör närståendevårdarna den prioriterade grupp som står först i tur att vaccineras? Om inte, hur långt ner i kön är närståendevårdarna placerade? Vi vill ha svar av berörda myndigheter omgående!

RUNA LISA JANSSON