DELA

Är Museibyrån en stat i staten?

Har Åland råd med Museibyrån och deras uppenbarliga egenmäktiga handlande när det gäller våra gemensamma fastigheter och vår historiska mark? Deras uppeldande av våra pengar, i Stenåldersbyn, visa tydligt att de uppfattar sig vara allenarådande. På tur står nu grushögarna i Bomarsund, vilka tydligen ska få miljonerna i rullning.
Vill du att dina skattepengar ska förvaltas på detta sätt?

Hur ser kalkylen ut, kommer satsningen bära sig själv? Finns det orsak att tro att mer av våra skattemedel kommer att sväljas?
I så fall, var ska då dessa pengar tas ifrån, vem ska tjäna in dem?
Dessa frågor aktualiserades när jag läste om några amerikanska båtturister. De skulle i land och se på ett par slott. Vilka slott? Jag vet endast om ett som ligger i ruiner och dessutom har ett råttbo i källaren%u2026
Att se detta kungliga 1300-tals slott och dess eländiga status, gör det ännu svårare att förstå att Museibyrån och LR, nu vill satsa miljoner på söndersprängda stenar från 1850!

Åland lever på service och turism, inte på skog och telekommunikation! Vi ska alltså satsa pengar på turistattraktioner och då givetvis även Bomarsund. Detta måste dock ske i en realistisk ordning för att säkerställa kostnader och drift. Vi har som bekant inte obegränsat med resurser!
Återställ därför först slottet i sin forna prakt, som ett kungligt slott, självklart kräver! Vår historia ska inte frysas i tiden utan ska leva med oss i nuet. Betänk vilken potential det finns i ett återuppbyggt slott och allt nytt som kan erbjudas turister och oss ålänningar!
Opera, utställningar, gillen, teater, marknader, exklusiv DYR övernattning i ”kungarummet” etc.

Det är inte många orter i världen som kan stoltsera me d ett kungligt slott från tidig medeltid, men det kan Åland! Detta ska vi respektera högt och självklart ta vara på. Jag är säker på att fler av alla miljoner som finns på Åland, kommer att stöda och vara med om att finansiera slottet, om det premieras i form av vacker inramning i historien.
Varför inte ett stort pampigt stenmonument? Jag känner en som kunde vara behjälplig i det arbetet…

Överskottet som givetvis genereras av det uppbyggda slottet, satsar vi nu på andra turistattraktioner som till exempel Bomarsunds fästning.
Vill du att vår historia ska frysas i tiden, likt dagens slott, eller vill du att den ska leva med oss, ibland oss? Jag vill att den ska vara levande och leva med oss i dag.
Detta helst utan subventioner och skattefinansierade bidrag!
Runristaren
Gerry Allgode