DELA

Är Marieburn motorsport?

Bästa sättet att få veta saker som man inte förstår är att fråga någon som vet. Själv är jag motorintresserad och en av dem som skulle köra motorcykel på en motorbana på Åland (Åland Ring) om tillfälle ges. Däremot förstår jag inte vad arrangemanget Marieburn har med varken Ålands motorklubbs verksamhet eller motorsport att göra?
Därför ber jag ÅMKs ordförande Danne Sundman samt Loffe Johns svara på följande frågor.
1. Vad har Marieburn med motorsport att göra?
2. Finns det en risk att Marieburn försämrar förutsättningarna att skapa en motorpark på Åland för de personer som sattsar seriöst på motorsport?
3. Är det tänkt att Marieburn skall anordnas på Åland Ring i framtiden? Om så är fallet, har ni då tips och argument åt mig hur jag ska försvara planerna på en motorbana på Åland?

Jag har på känn att det skulle vara på sin plats att styrelseordförande för Transmar informerar om bolagets marknadsföringsstrategi samt miljömål då man upplåter sin anläggning för arrangemanget Marieburn. Orsaken är den att många företag som i nuläget anlitar Transmar är underleverantörer till bland annat passagerarrederier som kräver av sina underleverantörer att sopsortera, producerar varor och tjänster på ett miljömedvetet sätt och ha en utarbetad miljöpolicy som företaget följer för att minimera utsläpp till vår omgivning.

För att göra mig klokare och undvika en vulgär debatt fylld av rykten och missförstånd ber jag er svara på dessa frågeställningar så att vi kan förverkliga Åland Ring enligt alla nuvarande och framtida stränga miljökrav.
(Motor)cyklande socialdemokraten
Martin Nilsson