DELA

Är Lib beredda att sparka 200?

Lagtingsledamot John Holmberg (lib) gör i en insändare analysen att 200 offentliga arbetsplatser måste bort om Åland ska reda upp underskottet i sina finanser. Han pratar om en offentlig sektor som ”fått svälla” under många år och om ”för höga lönejusteringar”, och målar upp ett katastrofscenario.

Förvisso har vi på Åland en utmaning i att återhämta ekonomin efter pandemin. Förvisso har vi inom offentlig sektor stora strukturella utmaningar med en åldrande befolkning och en dysfunktionell kommunstruktur som den sittande regering inte förmår åtgärda. Det vi inte har är en situation som skulle berättiga att 200 sjuksköterskor, städare, lärare, assistenter, tjänstemän och andra offentligt anställda skulle sägas upp. Deras jobb är inget hittepå, och den lagstiftning som deras arbete vilar på är vår offentliga välfärd, våra skolor, vår hälsovård, vår fria bildning och vår äldreomsorg.

 

De höga lönejusteringarna, det är kollektivavtalsenliga löneförhöjningar och den alltför långsamma vägen mot jämställda löner.

Det är lätt att komma med svepande påståenden om 30 miljoner hit och 200 tjänster dit, men när man gör det vore det klädsamt med konkreta förslag om vad som ska läggas ner.

Det vore också intressant att veta om detta är John Holmbergs personliga bedömning av behovet, eller om denna ekonomiska politik faktiskt omfattas av Liberalerna på Åland. Står man inte längre upp för offentlig sektor?

 

Socialdemokraterna anser att vi inte kan rasera välfärden, utan måste tänka mera långsiktigt.

Först ska vi få fart på tillväxten efter pandemin, på ett hållbart sätt. Vi ska stimulera det som har chans att ge ökade intäkter. Vi ska genomföra strukturreformer som stärker konkurrenskraften och minskar kostnadsökningar, till exempel att genom en utvidgad läroplikt se till att ingen ramlar emellan och att våra ungdomar har en god utbildning att bygga vidare på. Och sen, när samhället är stabilt igen, om behoven fortfarande finns, vidta anpassningsåtgärder.

Vi vill ha en ansvarsfull, genomtänkt ekonomisk politik, inte hota 200 offentligt anställda med sparken. Särskilt inte vid en tidpunkt då näringsliv och arbetsmarknad lider av sviterna av en pandemi.

Det stora gapet i den offentliga finansieringen har två delar, intäkter och utgifter. Vi tycker det vore klokt att jobba med båda, och att noga betänka vad den offentliga välfärd som byggts upp under många år är värd.

 

DEN SOCIALDEMOKRATISKA LAGTINGSGRUPPEN

NINA FELLMAN

CAMILLA GUNELL

JESSY ECKERMAN