DELA

Är hälsovårdarjobbet mindre lockande på grund av lönen?

Mer och mer vill man satsa på förebyggande arbete inom vården. Genom förebyggande arbete kan man minska ohälsa, upprätthålla en god hälsa och minska hälsoskillnader i samhället. Hälsovårdare är special utbildade för att kunna jobba hälsofrämjande och fokusera på det förebyggande arbetet. Utbildningslängden är längre jämfört med sjukskötarutbildningen.

Hälsovårdarjobbet är mycket krävande och man jobbar självständigt för det mesta, speciellt personal ute i skärgården som har ett mycket stort ansvar. ÅHS kräver att man har en behörighet som hälsovårdare eller barnmorska för att jobba på bland annat mödrarådgivning, preventivmedelsrådgivning, barnrådgivning mm.

Trots att hälsovårdare är en specialistutbildning syns det inte i lönekuvertet, eftersom lönen är detsamma som en nyutbildad sjukskötare med kortare utbildning. Många sjukskötare jobbar i skift och får även mera lön i slutändan till skillnad från hälsovårdar arbete som är under dagtid.

Som tidigare insändare av 30 hälsovårdare och barnmorskor inom ÅHS (31.03.2021) också nämnt har det till en viss del skett en personalflykt och svårt att hitta vikarier och sommarpersonal.

Detta kan möjligtvis leda till personalbrist och påverka den nuvarande personalstyrkan som får jobba ännu hårdare för att få arbetet att gå ihop.

Som blivande hälsovårdare har lönefrågan också påverkat oss som studerande. Lönen har absolut påverkat valet av sommarjobbet och framtida arbetsval. Avdelningsjobb och privata arbetsgivare har gett erbjudanden som är mer lockande, likaså med lönen.

Vi vill att man betalar för den specialistkompetens, behörighet och ansvar arbetet kräver. Vi har verkligen inte råd att slopa den hälsofrämjande och förebyggande hälsovården i framtiden. Vi är rädda för att färre antal personer vill söka sig till hälsovårdar utbildningen eller vidare utbilda sig om lönen ändå inte är lockande.

BLIVANDE HÄLSOVÅRDARE:

SAOWALAK SRITASUNG

MADELÉNE WAHLBECK

HENNA HOLMSTRÖM