DELA

Är gud en man?

Angående debatten om våld i hemmen.
Skulle det göra nån skillnad ifall gud inte var man? Inte ens en supervarelse!? Skulle det göra nån skillnad? När vi talar om familje våld…vi har i religionerna en gud vars attribut är våld.
-Mannen är nr. 1
-Kvinnopräster är inte tillåtna i flere världsreligioner.
-Männen dominerar affärsvärlden och den ekonomiska världen.
-Männen dominerar den politiska världen
-Män och kvinnor med motsvarande utbildning får olika lön.

Vi kan fylla denna lista i oändlighet.
Men vad skulle hända om världsreligionernas gud var en kvinna. En kvinna med långt lockigt hår och en lång vit mantel.
Eller . . . hemska tanke . . . att gud är varken man eller kvinna!!!
Familjen är den högsta gåvan, där vi får öva att tänka den högsta tanken om varandra.
Såsom vi också i den andliga världen tänker den högsta tanken om varandra. ”gud och mänskan är ett”
Soffi Wetterhoff