DELA

Är en stor skola det bästa?

Följer med intresse den eventuella utbygganden av Kyrkby högstadieskola och funderar på om det faktiskt ses till elevernas bästa.

Nu lyfter Harry Jansson (C) i en insändare om en utbyggnad för elevernas bästa. Han ser en snabb åtgärd och en skola på 400 elever bättre än att dela upp det i två skolor.

Jag personligen har funderingar om en så stor skola är för elevernas bästa.

Jag kan ha fel men en skola på över 400 elever tycker jag är lite överdådigt i åländska mått.

Jag hoppas ni ser på utrymmena i korridorer ur elevernas bästa. Jag hoppas ni ser på hur en så stor skola passar för elever med särskilda behov. Att de ska känna sig trygga i denna skola. Redan på 1990-talet upplevde jag Kyrby högstadieskola som trång i vissa korridorer.

Hoppas nu när ni går mot ett beslut begär en barnkonsekvensanalys och tar in även en konsult med kunskap om neuropsykiatriska diagnoser och dessa elevers behov. Lektionerna är strukturerade och ledda av kunniga pedagoger och våra unga trivs oftast på lektionerna

Men glöm inte att skolan är elevens arbetsplats och de ska kunna känna sig trygga även på raster och därför är de utrymmena oerhört viktiga. Går man mot en så stor skola så bör man se på elevernas bästa ur allas perspektiv.

Jag personligen anser att om en elev trivs och känner sig trygg så gör den också ett bättre skolresultat. Så jag är skeptisk till alltför stora skolor men också alltför små skolor. Men det är en annan debatt.