DELA

Är dyrare skärgårdstrafik en positiv nyhet för oss ålänningar?

I torsdagens Nya Åland 13/1 finns en märkligt positiv artikel som handlar om hur ålänningarnas kostnader för skärgårdstrafiken ökar för m/s Viggen. Tidigare kostade det 18 euro att åka skärgårdsfärja mellan Finland och Åva i Brändö men numera kostar det bara 12 euro.
Med tanke på att de kostnader för skärgårdstrafiken som inte betalas av resenärer betalas av Ålands skattebetalare så blir den här förändringen dyrare för oss ålänningar.

Skärgårdstrafiken med m/s Viggen kostar redan Ålands skattebetalare cirka 1,8 miljoner per år och den transporterar cirka 35.000 bilar per år enligt budgeten för år 2011. Om biljettpriset nu sänks med 33 % från 18 till 12 euro så minskar också biljettintäkterna med ungefär en tredjedel.
Enligt budgeten för 2008 så var biljettintäkterna på Viggen 172.000 euro per år och därmed minska biljettintäkterna med cirka 60.000 euro per år. Det här innebär naturligtvis att Ålands skattebetalares kostnader nu ökar med samma belopp.

Två frågor uppstår. Hur kan Nya Åland få det här till en positiv nyhet för oss ålänningar? Varför göra skärgårdstrafiken avsiktligt dyrare när trafikavdelningen redan kämpar med besparingar och har svårigheter att hålla budget?
Med tanke på att de flesta ålänningar som åker mycket skärgårdsfärja har årskort så tillfaller den här sänkningen av biljettpriset huvudsak resenärer som bor utanför Åland.
När det gäller prioriteringar och rättvisa så tycker jag att vi gott kunde ha lite dyrare biljetter på de två externa fastlandslinjerna till Galtby och Osnäs och lite billigare biljetter inom vår egen åländska skärgård.
Anthonio Salminen (fs)
http://tonysalminen.blogspot.com/

Biljettpriset på Viggen sänktes så att det blev det samma som på Skarven på en motsvarande rutt. Att rättvisa skipades efter initiativ från matrosen Stefan Nordman ansåg Nya Åland vara positivt.
Red.