DELA

Är du min väljare?

Du är ingen socialist och gillar god kapitalism. Du anser dock att vissa allmänna sociala och andra system behöver styras från samhällets sida. Privatiseringar behövs, men är inget självändamål. Du förstår också singelhushållens behov och du uppskattar alla pappersvändare och servicemänniskor som ser till att allt fungerar.

Likaså vill du att samhället har resurser för att de som sköter vår trygghet kan jobba ändamålsenligt. Åland behöver sina utlandskontakter. Men dörren får inte vara hur öppen som helst. Du respekterar det lokala och det lokalt producerade och är ingen vän av kärnkraft. Du respekterar självstyrelsen och vill att den utvecklas, men på principiell nivå respekterar du också finska Finlands strävanden. Åland för sitt och Finland för sitt. Men den administrativa kommunikationen här emellan skall ske på svenska.

Du har också förstått att det som EU skapar är bara vansinnigt dyra kulisser för mindre respekterade strävanden(www.merjarenvall.blogspot.com), med stöd av uppsplittrad rapportering som inte ger någon helhetsbild av vad som pågår.
Och till sist men inte minst, du vill ha till lagtinget någon som är fri från sådana tvingande förbindelser som hindrar att i offentligheten kunna rapportera om hur EU redan påverkat och håller på att påverka det mesta (!) i lagtingets och landskaps- regeringens beslutsfattande.

Då kan du vara min väljare i lagtingsvalet den 16 oktober.
Merja Renvall (Ob)
(www.obs.ax )