DELA

Är det verkligen så illa i Övernäs högstadium?

Vi har tagit del av en artikel om ÖHS som verkligen väckt starka känslor. Det är lätt att uppfatta artikeln men framför allt rubriksättningen som avsiktligt destruktiv. Inom den moderata stadsfullmäktigegruppen tycker vi att det är fel att generalisera på detta sätt. I ÖHS finns en engagerad och kunnig personal samt positiva elever och det är viktigt att det kommer fram.
Givetvis tar vi de enskilda fallen på allvar och har uppfattningen att man inom skolorna har ett starkt engagemang för att reda ut de bekymmer som finns.
För att på ett konstruktivt sätt komma vidare och få en bredare förståelse för frågeställningarna, inbjuder moderata fullmäktigegruppen till ett diskussionstillfälle i ämnet. Alla intresserade är välkomna 5 maj kl 19.00 till Stadshuset. Annonsering kommer senare.
Skolpsykolog, kurator, representanter för elevrådet, Hem & Skolaföreningen, fältarna och ungdomspolisen får tillfälle att inleda med korta anföranden. De bildar sedan svarspanel i den allmänna diskussionen och frågestunden.

En av våra
utgångpunkter är att ungdomarna är 1 000 timmar i skolan av årets 8 760 och att det därigenom blir förenkling att bara diskutera skola när svårigheter uppstår. Vi vill att diskussionen skall ge föräldrar, övriga engagerade och politiker kunskap om hur vi går framåt mot ett ännu bättre samhälle.
Den utredning, ”Hälsa i skolan”, som var grund för kritiken kommer högst troligt att presenteras 29 april på stadsfullmäktigemötet som startar kl 19.00. Då har den intresserade möjlighet att komma och lyssna eller via TV ta del av presentationen och därmed komma väl förberedd till moderaternas diskussionstillfälle.
Vi har också ett par ungdomar, elever i Övernäs, som gjort sin prao på moderaternas kansli, de har hjälpt oss få i gång en Facebooksida ”Är det verkligen så illa i Övernäs Högstadium?”, ta gärna del av sidan och kom med synpunkter.
Moderata fullmäktigegruppen i Mariehamn
Lennart Isaksson och Henrik Boström