DELA

Är det tyst från staden om Mariebad?

Ja Gujan vem skall ta tag i dessa dårskaper frågar du dig.

Plötsligt har någon tjänsteman fått för sig att WHOs standarder skall tillämpas före Valviras som har varit de riktlinjer som följts.

Diskussioner med branschfolk anger att Valviras riktlinjer är att vattnet i en krets som kontaminerats är att anse rent igen efter att volymen i kretsen omsatts 2 ggr i reningssystemet. För bassängerna i Mariebad innebär detta Max 4 timmar och mindre beroende på bassäng.

Fastighetsavdelningen har lagt till 20 h som marginal och hänvisar till WHOs standard i tidningen den 22.11.2017.

Är detta bara en förevändning att “säga att vi bestämmer” eller är det något som är verkligt? Varför har man plötsligt frångått Valviras riktlinjer?

Badet har varit i drift sedan 2004 och har hittills inte haft ett enda känt fall av de problem som fastighetsverket nu målar upp.

Tjänstemän på fastighetsavdelningen anger nu att reningsanläggningen är i dåligt skick. Varför är det i dåligt skick? har inte anläggningen underhållits?

Försöker man lösa ett problem som inte finns?

Att stadens styrande tillåter detta förvånar man sig över. Vad gör infrastrukturnämnden, stadsstyrelsen m.fl.?

Rolf Granlund (Åf)