DELA

Är det Sverige som ännu är förebilden?

Professor Heikki A. Kovalainen säger i Uusi Suomi (28.9.2016) att det inte är rasistiskt säga att invandrare är överrepresenterade i våldtäkter utan det är fakta (vår översättning).

Teol. doktor Ann Heberlein skriver på Ledarsidorna.se (7.10.2016) under rubriken: ”I tystnaden växer misstron och hatet” om de ökande våldtäkterna och framförallt gruppvåldtäkterna under senare år. Hon hänvisar till BRÅ 2005 där det hävdas att det är fem gånger större risk att utrikesfödda begår våldtäkt eller försök till våldtäkt. Hon hänvisar även till en studie av BRÅ från 1996 där de slår fast att störst överrisk har personer från Mellanöstern och Nordafrika.

Det börjar påminna om ”högriskländer”.

Ledande socialdemokratiska politiker med landshövdingen i spetsen har aktivt verkat för att ta emot fler flyktingar till Gotland. Detta är fakta.

Före valet senaste år på Åland ville även ledande politiker att Åland skulle ta emot 350 flyktingar före årsskiftet. Detta är fakta.

En politiker på Åland skrev i en gästledare att man har gjort det mesta rätt i Sverige. Läste i helgen att man sände 64 poliser till Gotland från fastlandet med färjan. Det är fakta. En bekants bekant råkade vara i bilkön och räknade. Och det kom fler med flyg, enligt pressen. Enligt pressen var det inte för att skydda kvinnorna på Gotland. Inte heller för att skydda de asylsökande. Utan för att skydda personer inom rättsväsendet på Gotland.

Vi inom Åländsk Demokrati försöker arbeta för att vi inte skall uppnå denna situation på Åland.

Senaste vecka anmälde en rullstolsbunden kvinna att flera män hade våldtagit henne under flera timmars tid. Fem män från flyktingförläggningen frihetsberövades en kort tid, men släpptes igen. Om en politiker på Åland lyckas ta 350 flyktingar till Åland så innebär det en flyktingförläggning.

De flesta av de gruppvåldtäkter som skett eller anmälts på färjorna runt Åland under de senaste två åren har begåtts av personer med utomeuropeisk bakgrund (enligt våra obervationer i medier).

Mariehamn anser sig ”ha råd” att ta emot flyktingar. Det är fakta.

Mariehamn anser sig inte ha råd att ta reda på hur mycket flyktingarna kostar staden. Det är också fakta. Motionen i ärendet förkastades av den orsaken.

Mariehamns stad anser att de inte kan bevilja hjälp till folk i närheten av krisområdena. De skyller på teknikaliteter. Det är fakta. Motionen i ärendet förkastades av den orsaken.

Flera av de små åländska kommunerna anser att de har råd med att ta emot fler flyktingar.

Att anse att man har råd är inte fakta. Att hänvisa till att andra tror sig ha råd är inte heller fakta.

Vi inom Åländsk Demokrati anser att vi kan hjälpa flyktingar, men att vi anser att vi borde hjälpa dem närmare hemländerna. På egen bekostnad eller med samma skattepengar, som vi ”anser” oss ha råd att ta hit flyktingar med.

Vi är konservativa och anser att vi har en bra vardag på Åland. Den vill vi värna om. Nu och i framtiden. Men vi förstår om folk på Gotland nu reagerar mot centralmakten i Stockholm och börjar tänka i nya banor.

Ann Heberlein kallar situationen i Sverige för ett gigantiskt socialt experiment. Hur stort socialt experiment vill de regerande politikerna ha på Åland?

 

Åländsk Demokrati

Johan Boman

Ulf Damsten

Nils Manelius

Stephan Toivonen