DELA

Är det så här vår kommunala service skall se ut?

Att ploga upp eller att ploga fast, ja det är nog frågan just nu.
Ett stort tack till Er alla som via Mess och egen Anonymitet haft vissa synpunkter angående ärendet i mitt tidigare inlägg, men speciellt till de två handskrivna brev som under veckan droppade ner i min postlåda.
Dessa brev kommer från olika delar av stan, så jag förstår därför att problemet är det samma överallt.
Efter jag läst dessa brev tvingas jag nu återkomma till min tidigare insändare daterad den 7 december och med rubrik PLOGA INTE FAST INFARTER.

Vill här ge en kort sammanfattning av brevens innehåll, vilket jag på följande sätt citerar:
”Vi är nu pensionärer som under hela vårt arbetsliv betalat vår kommunalskatt till den ort där vi fortsättningsvis bor.
Vi känner oss ännu unga och klarar av gårdens skötsel på ett bra sätt, så även snöröjningen.
Vad vi däremot inte klarar av, är den sammanpackade och tunga snö som stadens plogbilar blockerar våra infarter med.
Vi är därför tvungna att anlita privata entreprenörer för att överhuvudtaget komma ut till vår gata.
Detta kostar oss 70 euro per gång och ibland händer det flera gånger per dag”.

Till vår kommunala ledning, till Tekniska verket, till Gatukontoret, hur ser ni på detta,- och är det verkligen så här vår kommunala service skall se ut?
Jag väntar mig ett uppriktigt svar.
Ralf