DELA

Är det muslimer?!

”Den enorma floden av immigranter är ett enormt hot mot vår demokrati, jämlikhet och värderingar. De kommer från auktoritära länder med religiös fundamentalism och stark opposition mot kvinnor och preventivmedel.
Man ser detta genom deras sätt att ha kvinnor i en underordnande roll som går omkring med dukar på huvudet som ett tecken på sin religiösa extremism. Deras sätt är att föda fler barn för att till sist genom befolkningsökning ta över samhället och regeringsmakten och införa en religiös stat istället för vår demokrati.
Deras syn på världen är en oföränderlig, prästerlig dogma som inte är en religion utan mer en politisk ideologi. En rest som överlevt från sina medeltida värderingar som om inte har någon plats i ett demokratiskt samhälle. De försöker leva inom sina parallella samhällen inom våra städer och vill helst införa sina trosuppfattningar på alla andra. De flesta kriminella är av denna grupp, och de kommer från auktoritära samhällen som åtföljs av terrorism i många fall.”

Detta är likheterna till trots inte från insändarsidor och nätgrupper i vår nutid, och handlar inte om muslimer. Dessa åsikter spreds i USA på 40- och 50-talen, men trots att de låter exakt som de som vi läser idag så handlade de som sagt inte om muslimerna.
Det var den stora gruppen av katolska immigranter som kom till USA (och även till Storbritannien) som var skribenternas motståndarna då.
Kvinnorna som de nämnde var de nunnor som sågs som tecken på religiös extremism och som hade sina huvuddukar av religiösa skäl. (Känns det igen?) Efter att John F. Kennedy blev president och det visade sig att katolikerna faktiskt var vanliga amerikaner så försvann dessa åsikter på några år.

Nu är de tillbaka, men nu med det muslimska hotet som bakgrund, och med samma grundlösa faktabas. För det sorgliga är ju att dessa människor är som vilken sekt som helst som sprider sina trosåsikter som ”fakta” på sina egna sidor och sällan läser något utanför kretsens inlägg.
Kan ju tillägga att tidigare under 1900-talet hade även Ashkenazy-judarna från Östeuropa fått samma argument använda mot sig.
Men numera kommer de flesta människor inte ens ihåg att dessa åsikter var så utbredda.

Med detta i tankarna och med de forskningar som visat att varje invandrargeneration som kommer till ett land anammar kulturen och levnadsstilen inom ett par generationer skulle man kanske tro på lite behärskning från människor som menar att Finland går under när en promille somalier invandrar.
De borde läsa mer böcker, gärna faktabaserade sådana. Men då kan de ju lära sig något förstås, och kunskap är ju något som man helst inte skall ha om man fortsätter dela in människor i vi och dom beroende på var man råkar vara född.
Mikael Igge Holmberg