DELA

Är det detta som kallas strejkbemötande?

För varje dag som går av denna strejk blir vi bara mer och mer arga och frustrerade. Sättet vi behandlas på är under all kritik!
Under det senaste året har bemötande varit det som Åhs har lagt fokus på och arbetat för. Ändå är det just bemötandet och respekten till oss som är riktigt dålig.
Vi har så sent som för två veckor sedan mottagit ett mail där vi uppmanas att tänka på att bemöta varann med respekt och vänlighet då vi även efter strejken ska kunna arbeta med varann.

Varför känns det bara som fina ord?
Många i ledningen bryr sig inte om att ens hälsa på oss, vi har bytts ut mot rekryteringspersonal som lyfter 65€/timme och får resor ocg logi betalda, man anser att vårdpersonalens arbete inte är mer krävande än att man kan flytta runt personalen som små poletter, vår högsta vårdchef som rimligtvis borde vara på vår sida i denna konflikt sitter i Helsingfors och förhandlar på arbetsgivarsidan, man drog in 1/3-del av vår lön innan strejken ens var påbörjad och utan att man ansökt om lockout, vi får inte ta del av friskvårdsförmåner mer (vilket ju borde varit införtjänt för länge sedan då vi ju arbetat nästan hela året), Åhs lägger enbart fokus på skyddsarbete utan att på något vis möta eller ha förståelse för våra krav, utan delar ut ”godispåsar” till höger och vänster och förbarmar sig över den duktiga personalen de har på insidan och hur bra allt fungerar.

Vi är förstås glada och tacksamma över att det fungerar på sjukhuset så att patienterna inte lider mer än de säkert gör men vi vet att det inte fungerar vidare värst bra. Det är tufft för den personal som är kvar och arbetsbördan stor med sjukskrivningar till följd. Men det är inte vårt ansvar att varken patienter eller personal lider. Det är Åhs skyldighet att upprätthålla en god sjukvård för den åländska befolkningen och inte tehyiternas!

Var är det goda bemötandet? Det som ska göra det lättare för oss att arbeta vidare då strejken nått sitt slut? Vi bara undrar!
Jessica och Veronica,
sjuksköterskor