DELA

Är det alltid ok att vuxna super?

Regeringen lägger fram ett förslag om att det alltid är OK att vuxna super offentligt, bara man gör det tyst och snyggt. Är det verkligen så?

Framlagt förslag lyder:

”Under förutsättning att den som förtär alkoholdrycker under sin vistelse i en park eller annan därmed jämförbar allmän plats uppför sig på ett sådant sätt att det inte är så störande att det utgör ett hinder eller annars gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin rätt att använda platsen ifråga för dess egentliga ändamål gäller inte bestämmelsen i 1 mom.”

Är detta begripligt? En mening med 62 ord utan kommatecken. Meningen innehåller allt för många bedömningsgrunder för att tillgodose förutsägbarhet och rättsäkerhet för den enskilde.

Blir det enklare för polisen att bedöma och motivera i varje enskilt fall jämfört med ett totalförbud? Tror inte det. Hur ska polisen avgöra vad som inte är så störande att det utgör ett hinder eller gör det oskäligt svårt för andra att använda platsen? Det är för mycket utrymme för bedömning, tolkning och meningsskiljaktighet mellan ordningsmakt och medborgare.

Hur har barnens rättigheter och intressen bevakats i beredningen av ändringsförslaget? Inte mycket va? Ska man bedöma 4 § utifrån 5 årige Lisas rätt att nyttja platsen eller utifrån 40 årige Sunes, trots att de vid tidpunkten har helt olika intressen?

Vad säger krögarna om förslaget? Är det ok att turister dricker taxfreeöl i parken utanför Park och lyssnar på deras trubadur? Kanske vill dom också komma in och nyttja bekvämlighetsinrättningarna på krogen, eller pissar dom helt enkelt i parken? Alla vet ju hur vätskedrivande maltdrycker är… Dennis lär ju inte sälja mycket mat och dryck på RockOff om gänget sitter med picknick i parken. Det vore synd om RockOff lades ner pga bristande lönsamhet.

Jag förstår regeringens vilja till välmening för vuxnas nyårsskålande men går det kanske att uppnå på annat vis? Kan man tänka sig ett konkret undantag för nyårsafton? För övrigt tycker jag det ger fel signaler främst till barn och unga. Allting kretsar inte kring behovet att dricka alkohol i tid och otid och olika sammanhang. Sportevenemang är också ett exempel var alkohol inte passar, tycker jag.

Jag skulle också tro att det är mera vanligt med förbud och restriktioner kring offentlig alkoholförtäring än tvärt om, internationellt. I USA, på de ställen jag varit eller känner till, är det inte tillåtet, inte ens att inneha en öppnad burk i bilen. Det är inte tillåtet att öppet dricka på stranden eller gatan. Vi har väl alla sett på film den bruna papperspåsen runt buteljen… I Paris är det upp till de olika arrondissemangens lokalstyre att bestämma och det är olika på olika platser.

Den som nödvändigtvis vill fira nyåret med alkohol kan antingen hålla sig hemma eller på krogen eller vänta tills man kommer inomhus. Det finns också goda alkoholfria alternativ. Missta mig inte för godtemplare, men ibland blir det för mycket.

Mikael Stjärnfelt (Lib)