DELA

Är den ekonomiska fördelen med kassodling av fisk snart ett minne blott?

Ålands fiskodlarförening skriver i en insändare i Nya Åland (13.10.2020) att havsbaserad fiskodling är den mest hållbara formen idag. Frågan är om den havsbaserade fiskodlingen verkligen är hållbar? På vilket sätt och för vem? Vi väljer att från vår synvinkel försöka svara på dessa frågor i en insändarserie i fem delar. Detta är del två.

Den största orsaken till varför den havsbaserade fiskodlingen idag kan ses som ekonomiskt hållbart torde vara det faktum att man inte behöver ta tillvara avfallet som uppstår när fisken hålls i kassar ute till havs. Då kassodling inte betalar för sin nedsmutsning i havet blir den ekonomiska jämförelsen mot landbaserade system orättvis. Fiskarna från olika produktionssystem säljs på samma marknad och priset sätts av den produktionsform som inte betalar för sina utsläpp. Hur ska andra hållbara system kunna bli lönsamma när marknadspriset styrs av den billigaste produktionsmetoden?

En analys över fiskodlingens ekonomiska hållbarhet bör även inkludera alternativa kalkyler. Som exempel: Hur mycket större kunde Ålands sportfisketurism intäkt vara om havet var rent och rovfiskens reproduktion fungerade optimalt på naturlig väg? Övergödda vikar är det största hotet mot rovfiskens reproduktion i dagsläget.

Den skeva marknadsbilden kan komma att ändra relativt snart. Utbyggnaden av landbaserade odlingar ökar. I Sverige planeras en landbaserad anläggning med kapacitet på 100 000 ton som beräknas generera 2 000 arbetstillfällen. Hela projektet beräknas gå loss på 17-20 miljarder kronor. Det saknas inte kapital då de flesta institutionella investerare nu börjat vikta om sina portföljer mot hållbara investeringar. Det finns mer pengar att satsa än hållbara affärsidéer att investera i. De skalekonomiska fördelar som dessa jätteanläggningar medför kommer i kombination med ökad konsumentmedvetenhet att leda till att åländsk havsbaserad fiskodling blir på efterkälken och konkurreras ut. Man står alltså och stampar på samma ställe så att marken blir hårdare och hårdare, sedan funderar man varför det blir tyngre att gräva i den.

Det är hög tid att åländsk havsbaserad fiskodling börjar bejaka och acceptera förändringen, istället för att hålla fast vid föråldrade metoder och sprida vilseledande information finansierat med skattemedel.

ÅLANDS NATUR & MILJÖ R.F.