DELA

Är alternativmedicin ofarligt eller skadligt?

I ledaren 26.8 uppmanar Axel Kronholm till investeringar i läkemedelsföretag istället för att spendera pengarna på alternativvård. Ur ekonomisk synpunkt är det säkert ett gott råd.
Läkemedelsproduktion är en blomstrande industri – tack vare alla skattepengar som pumpas in. Och skulle lönsamheten hotas kan man alltid uppfinna en pandemi.
Läkemedelsindustrin som affärsidé är briljant. Inte nog med att man lyckats engagera välfärdsländernas myndigheter som marknadsförare och återförsäljare, man har dessutom tagit fram produkter som på sikt ofta skapar behov av fler (för att behandla biverkningarna av de förra).

Men Kronholms uppmaning var knappast tänkt som ett tips till aktiespararna. Och för skattebetalarna är läkemedelsindustrins expansion en dålig affär. Samtidigt som sjukvårdskostnaderna stiger blir vi allt sjukare.
Det beror inte på att läkemedlen skulle vara overksamma. Problemet är att den avse dda effekten sällan är inriktad på att göra patienten frisk. Effekten av ett läkemedel kan ha en livsuppehållande och/eller symptomlindrande inverkan (bra så!), men i många fall finns inga säkra bevis för att effekten har någon som helst positiv inverkan på vare sig hälsa eller välmående.
Det gäller t.ex. de storsäljande statinerna. De fungerar bevisligen (d.v.s. sänker kolesterolvärdet), men frågan är vilken nytta patienten har av det. Hälsa kan inte relativiseras, att ta ett medel som hämmar leverns kolesterolproduktion gör inte kroppen friskare.

Den medicinska forskningen är fokuserad på specifika effekter av specifika medel, medan alternativmedicinen, som jag känner den, är fokuserad på resultat. Målet är att klienten ska bli frisk, eller i alla fall friskare. Behandlingen anpassas till individuella behov för att optimera möjligheten till självläkning. Det är ingenting mystiskt eller oförklarligt med det, regeneration är en naturlig biologisk process. Men handla r det om kroniska sjukdomar är det en process som kräver tid och hårt arbete. Den som inte accepterar att må dåligt ett tag bör nog hålla sig till skolmedicinens symptomdämpande behandling.
Är då alternativmedicin, som fenomen, ofarligt eller skadligt? Det beror på ur vems perspektiv man ser det. Läkemedelsindustrin som ser en konkurrent satsar stort på att lobba mot den, och skeptikerrörelsen kan inte acceptera att allmänheten ska tillåtas göra egna bedömningar.
För oss individualister är däremot varje fenomen som utmanar en överdriven auktoritetstro positivt. Om detta fenomen dessutom är till praktisk nytta gör det inte saken sämre.
Carina Fant
biopat