DELA

Är Åland verkligen skuldfritt?

Råkade nyligen se en insändare där Tom Grahn skrev, att om Åland vore en stat så skulle den klassas som AAAAA, eftersom dess offentliga koncern är skuldfri. Men stämmer verkligen påståendet att koncernen är skuldfri?
Eller skulle det kunna vara så att landskapet kanske har en skuld på 250 miljoner € ?

Som ansvarsfull medborgare har jag ju naturligtvis ögnat igenom den senaste tilläggsbudgeten. Kunde då notera att det finns en post som ökar kraftigt under budgetperioden. Den kallas ”pensionsrelaterade kostnader” den ska öka med 8.000.000 € till 2015. Vad betyder detta, som Luther sade?
Betalas pensionerna via budgeten? Finns det ingen pensionsfond, som ska betala pensionerna av de premier som influtit från seniorernas pensionspremier?
Alltså hamnar den ansvarsfulle medborgaren att googla till Landskapet Ålands Pensionsfond Verksamhetsberättelse för år 2011.

Om man läser detta bokslut och inte förbländas av alla vackra diagram, så kan man hitta två oansenliga rader med texten: ”Landskapet Ålands pensionsansvarsskuld uppskattas av landskapsregeringen öka från 541,2 miljoner euro per 31.12.2010 till att i bokslutet per 31.12.2011 uppgå till 555,3 miljoner euro.”
Ojdå. Det var en stor skuld! Men de har väl pängar i fonden kan jag tänka mig?
Men vänta nu?! Marknadsvärdet i pensionsfonden är bara 305 miljoner €. Det betyder ju att landskapet har en nettopensionsskuld om 250 miljoner € eller ca 9.500/innevånare!

Vill man se detta till exempel ur mariehamnarens synvinkel så är offentliga skulden (stadens 3.000 LRs) ca 12.500 €/mariehamnare.
Är detta då nåt problem undrar kanske den, som har 200.000 i huslån?
Tja, detta är en skuld, som alla medborgare – unga, gamla, rika och fattiga – har utöver sina privata och kanske företagets skulder.
På senare tid har det diskuterats rätt mycket om statsskulder tex i de sk PIIGS-länderna. För närvarande är det tre länder, som i praktiken inte längre styrs av egna politiker utan av den sk trojkan med IMF i spetsen.
De två första var Irland och Grekland. Det senaste tillskottet är Portugal, som alltså har en så stor statsskuld att den så kallade marknaden inte längre litar på att de skall kunna betala sin skulder.
Portugals statsskuld är ca 15.000€/ per innevånare. Portugal har dock ca 30% lägre BNP/capita än Finland.

med en skuld om 12.500€/innevånare, så skulle kanske ändå Åland inte skulle få AAAAA även om det vore en egen stat?
Men i offentligheten så talar man alltså hela tiden om att Åland är skuldfritt. Bl.a. har dåvarande talmannen och nuvarande finansministern Roger Nordlund sagt att Åland är skuldfritt i sitt senaste nyårstal.
Men det förefaller alltså, som om pensionspremierna för de landskapsanställda helt enkelt inte räcker till för att betala pensioner na utan en del måste betalas via den årliga budgeten.

Jag förstår av nämnda verksamhetsberättelse att pensionssystemet är annorlunda för helt nyanställda. Men för de som var anställda / pensionärer då det nya systemet infördes så kvarstår denna pensionsansvarsskuld. Enbart ökningen av pensionerna blir alltså 8 miljoner € / år fram till 2015. Sammanlagt 250 miljoner € kommer alltså att måsta tas via landskapets budget fram till den tidpunkt då fonden och dess ansvar upphör på grund av så kallat naturligt bortfall när den siste pensionären avlider om sådär 75 år.

Hur kan man då i offentligheten från talarstolar (senast 1 maj) framföra denna felaktiga uppfattning om Landskapets ekonomi? Kanske för att man tror att en statsskuld är detsamma som ett konkret lån. Men en ”skuld” kan även vara något annat än ett lån.
Man kan kanske jämföra landskapets pensionsansvar med en person, som använder ett kreditkort. Låt säga att han använder kortet till att betala en lång resa. Personen kan då mycket väl (och rätt) hävda att han inte har något lån, men han har ändå en skuld, som ska betalas.

samma sätt kan man (helt rätt) säga att landskapet inte har några lån, men landskapet har en skuld på 250 miljoner € eller 9.500 €/innevånare. Åland är alltså inte skuldfritt!
Jag hoppas att alla ansvariga politiker beaktar verkligheten och inte tror på myten om det skuldfria Åland.
Stephan T