DELA

Är Åland till salu?

USAs president Trump har meddelat att han, det vill säga USA , vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär av, då Grönland inte är till salu.

Då blir den amerikanske presidenten sur, och säger att hans planerade besök i september till Danmark kanske inte blir av. Ett direkt hot, om man så vill se det. Om han inte får som han vill, väntar straffåtgärder.

Tanken är ganska skrämmande. Presidenten i en av världens största demokratier tror att man kan köpa andra länder, ungefär som att gå till kiosken och köpa sig en korv en kväll när man blir sugen. Och får han inte köpa den korv han vill ha så hotar han med vedergällning.

Hur skulle det vara om Putin skulle få för sig att använda sig av samma taktik. Om han skulle meddela Finland att han vill köpa Åland, där Ryssland förvisso redan äger en fastighet. Visserligen överkommen på ett icke acceptabelt sätt som krigsbyte, men ändock i rysk ägo. Finlands statsskuld skulle kanske minska avsevärt, och sannfinländarna dansa jenka i glädje över att bli av med det förhatliga landskapet, som enligt deras mening är en utsugande del av Finlands ekonomi, och förmodligen anledningen till att Finland över huvud taget har en statsskuld.

Hur tungt skulle argumentet om tidigare fastställda internationella överenskommelser om landskapets neutralitet och statstillhörighet väga vid en sådan diskussion. Och vilka åtgärder kan Putin tänkas vidta om han inte får som han vill?

Ja, frågan kan verka sakna all verklighetsförankring och aktualitet, men som världen ser ut idag, är det ingenting som förvånar längre. Och det är ju inte första gången i så fall som avyttringar på fredlig väg av landområden länder emellan gjorts. Alaska såldes ju en gång i världen av Ryssland till USA, om jag inte missminner mig.

Så nu väntar vi bara på fortsättningen av den Grönländska försäljningen, och Trumps vidare påtryckningsmetoder för att få sin vilja igenom, och om Putin sitter i Moskva och bidar sin tid för inköp av Åland. Den som lever får se.

RUNA LISA JANSSON