DELA

Är Åland en planekonomi?

Jag har under en tid funderat över detta med Åland som en planekonomi, typ forna Sovjet. Detta kanske inte gäller generellt, men det är uppenbart när det gäller hanteringen av tillstånd för gods- och personbefordran.

Taxitillstånd skall sökas, istället för fri etablering som ju skulle gynna nyetableringar och prisbilden, som i dag är alltför hög. Nästan vilken annan verksamhet som helst kan startas utan någon form av specialtillstånd.
Dessutom tycks tillstånden beviljas per kommun. En taxiåkare från en kommun kan inte verka i en annan hur som helst, detta på Åland med en befolkning på 27.000 – 28.000, det är ju absurt och löjligt!! Det är ju klart att tillstånden borde gälla hela Åland och inte kommunvis, det verkar stenålders. Varför skall man medverka till ett slags monopol som berikar dem som lyckats få ett tillstånd.

Fram för fri etablering och prissättning utan tillståndsgivning för vem som helst som kan få näringsrätt.
”Undrande”