DELA

Appplåd men även skärpning Löfström

I riksdagsbrevet skrev du att Finland nyss röstade blankt i frågan om solidariskt ansvar i flyktingfrågan, övriga Norden och hela Västeuropa röstade för, medan Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien röstade emot.

Du var bekymrad över Finlands budskap till omvärlden med tanke på människokedjan i Torneå och fyrverkerikastning mot en flyktingbuss i Lahtis. Finlands bild skulle därmed avvika från övriga Nordens enligt dig. Måhända men det finns två nyttiga nyckelbergrep: Differentiera och verifiera.

För det första: Polen, ett solidaritetens (par excellence) land röstade för en kvotfördelning av flyktingar i enighet med EU så att det vore bra att också differentiera mellan de forna östländerna. Polen styrs nu av en center-liberal, EU-entusiastisk regering som i likhet med den finska understödjer en ordnad, statligt organiserad flyktingpolitik där härkomst, identitet, status och avsikter noga verifieras innan man får asyl.

Visst har Finlands flyktingpolitik fungerat bra redan före EU-inträdet i samarbete med FN. Kvotflyktingar har i flera omgångar kommit till Åland och lyckat var det.

Det är dock staten, LR och kommunerna som bör sköta resorna och mottagningen. I Polen är myndigheterna försiktiga med att ens delvis överföra ansvaret till kyrkoförsamlingar och ideella organisationer som erbjudit tjänster. Migrationspolitiken är ett känsligt område som förutom medmänsklighet även kräver kunskap, professionalitet, resurser och instrument som nästan bara statliga myndigheter förfogar över.

Kyrkliga och privata initiativ kan säkerligen ge värdefull hjälp men får inte på något sätt påverka själva verifierings- och mottagningsprocessen då det annars kan finnas risk för omedvetet anstiftande till brott.

I så motto har du, Mats Löfström alldeles rätt i att de finska samt åländska myndigheterna måste se till att behålla sitt goda rykte och sitt handlingsinitiativ i frågan om solidariskt ansvar i flyktingfrågan som du uttryckte det.

Uwe Koslowski